Asst. Prof. Dilek DEDE


Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

Division of Administrative Sciences


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Science, Technology and Society, Science and Technological Policy Studies, Political Science, Public Administration, Management Sciences

Education Information

2017 - 2022

2017 - 2022

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Management Informatıon Systems, Turkey

2011 - 2017

2011 - 2017

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

2016 - 2016

2016 - 2016

Doctorate

Ruhr-Universitaet Bochum, Faculty Of Social Sciences, Erasmus Değişim Programı- Çeşitli Programlardan Ders Alma, Germany

2015 - 2015

2015 - 2015

Doctorate

Rijksuniversiteit Groningen, Sociology, Behavioural Sciences- Doktora Tezi Araştırması, Netherlands

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Kamu Yönetimi, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Undergraduate Double Major

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Uluslararası İlişkiler, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Kamu Politikası Yapımının Kurumsal Değişim Çerçevesiyle Açıklanması:Türkiye'de İlkokul Öğretmenlerinin İstihdam Kurumları Sustainable Development

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2011

2011

Postgraduate

Çok Düzeyli Yönetişim Olgusunun Kent Konseyleri Bağlamında İncelenmesi: Helsinki Stockholm Bergen Barselona Kent Konseyleri

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Kamu Yönetimi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İÜ Sürekli Eğitim Merkezi

2020

2020

Emerald Guide to Getting Published Online Workshop

Education Management and Planning

Emerald Publishing

2019

2019

Summer School on Public Policy: “Democratic Governance, Policy Innovation and Learning

Vocational Course

Universita Degli Studi di Padova

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi SEM

2018

2018

Summer School in Policy Formulation, Participation and Learning

Vocational Course

Universita Degli Studi di Padova

2017

2017

5. AB Tübitak/Horizon/Teydep Proje Yazma Eğitimi

Education Management and Planning

Global B

2015

2015

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi SEM

2015

2015

SPSS Uygulamalı Temel ve Çok Değişkenli İstatistik

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi SEM

2015

2015

E-Views Uygulamalı Temel Ekonometri ve Zaman Serisi Ekonometrisi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi SEM

2015

2015

İçerik Analizi ve İstatistiki Yöntemler

Education Management and Planning

Bahçeşehir Üniversitesi

2009

2009

Bilgisayar İşletmenlik Kursu

IT

Bakırköy halk eğitim merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Science, Technology and Society

Science and Technological Policy Studies

Political Science

Public Administration

Management Sciences

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

2017 - 2023

2017 - 2023

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

2010 - 2017

2010 - 2017

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

Non Academic Experience

2016 - 2016

2016 - 2016

Erasmus Değişim Programı

Ruhr Universitäit Bochum

2015 - 2015

2015 - 2015

Konuk Araştırmacı

Groningen Üniversitesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bürokrasi

Undergraduate

Undergraduate

Bürokrasi

Undergraduate

Undergraduate

Bürokrasi

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Yönetiminde Dijital Yönetişim ve Yapay Zeka

Undergraduate

Undergraduate

Public Administration

Undergraduate

Undergraduate

Public Administration

Undergraduate

Undergraduate

Digital Government and Public Administration

Undergraduate

Undergraduate

Public Administration

Undergraduate

Undergraduate

Digital Government and Public Administration

Undergraduate

Undergraduate

Public Administration

Undergraduate

Undergraduate

Digital Government and Public Administration

Undergraduate

Undergraduate

Bürokratik Yabancı Dil II

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Use of Metaphors in E-Government Studies within “A Shared Vision”

Yıldız M., Dede D.

European Group of Public Administration Conference, Lisbon, Portugal, 6 - 09 September 2022, pp.1-20 Sustainable Development

2021

2021

Blockchain Technologies' Implications on Education Sector

Dede D.

EBOR, Poznan, Poland, 21 - 23 May 2021, pp.37

2021

2021

Bureaucracy “Under The Shadow” of Algorithms: Critics on Bureaucracy

Dede D.

TESAM 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 08 April 2021, pp.37-38 Sustainable Development

2019

2019

A Conceptual View of Blockchain and Governance

Dede D.

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.30

2018

2018

‘The Bureaucratic Personality' View: Bureaucratic Characters from the Republican Period of Turkey's Three Prominent Women Authors

Dede D.

14th International Conference on Social Sciences, Frankfurt, Germany, 2 - 03 March 2018, pp.333-337

2012

2012

Kamu Politikası Yapımını Kurumsal Dönüşüm Çerçevesiyle Açıklamak: Siyasal-Koalisyon Yaklaşımı

Dede D.

X. Kamu Yönetimi Forumu, Bursa, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.17-36

2012

2012

"Öğretmenlik Mesleğinde Üniversiteden Çalışma Alanına Geçiş: Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenler Üzerine Notlar"

Dede D., Dede A.

Eyfor III: Eğitimde Nitelik ve Yenileşme, Nevşehir, Turkey, 12 - 13 September 2012, pp.59-67 Sustainable Development

2011

2011

Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı(nın) Bilimselliği Sorunu

Dede D.

IX. Kamu Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.243-255

Books & Book Chapters

2021

2021

The Linkage Between Blockchain and the Regulatory Function of Governments

Dede D.

in: Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, BABAOĞLU C.,AKMAN E.,KULAÇ O, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.427-442, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Regulatory Challenges for Digital Governments: Privacy, Net Neutrality and Control of Internet Content in Turkey

Dede D.

in: From Efficiency Discussions to Democracy in Public Administration A Theoretical Analysis , Dogan K. C.,Ugur O., Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Bern, pp.193-204, 2020 Sustainable Development

2019

2019

Governance and New Trends in Public Administration: From E - Government to D- Government

Dede D.

in: Contemporary Debates on Politics and Public Administration in the Postmodern Era, Ugur O and Dogan K. C., Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Bern, pp.177-184, 2019

2019

2019

The Bureaucratic Personality” View: Bureaucratic Characters from the Republican Period of Turkey's Three Prominent Women Authors

Dede D.

in: New Studies and Research in Social Sciences, Giuseppe T.,et. al., Editor, Revistia, London, pp.83-87, 2019

2019

2019

E-Devlet ve E-Katılım Çalışmalarının Araştırma Sorunları

Dede D.

in: E-Yönetişim:Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye'ye Yansımaları, Parlak B.,Doğan K C, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.57-68, 2019

2019

2019

A Theoretical Insight into the Multi-Level Governance

Dede D.

in: "Multi-Level Governance in Developing Economies.", Aldemir,C. Uysal-Uçma T., Editor, IGI Global Publications, Pennsylvania, pp.1-22, 2019

2018

2018

Public Administration Studies in Turkey after 2000: A Scrutiny on the Amme İdaresi Dergisi

DEDE D.

in: Social Sciences Research in the Globalizing World, Rusev M. Straus E. Avcıkurt C. Soykan A. Parlak B. , Editor, “St. Kliment Ohridsky University Group Publishing, Sofia, pp.146-152, 2018

2013

2013

Kamu Politikası Yapımını Kurumsal Değişim Çerçevesiyle Açıklamak: Siyasal-Koalisyon Yaklaşımı

Dede D.

in: Kamu Politikalarında Dönüşüm, Bekir Parlak, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.17-36, 2013

2012

2012

Çok Düzeyli Yönetişim Kavramı(nın) Bilimselliği Sorunu

Dede D.

in: Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi, Hikmet Kavruk, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.243-257, 2012

Patent

2021

2021

Kamu Yönetimi Disiplininde Yapılan Çalışmalar İçin İçerik Sınıflandırma Sistemi İçin Kod Kartı

Patent

Pending / Applied, The Invention Recourse Number: 2021/011989 , Standard Registration

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi

Foreign Language Redactor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2023 - Continues

2023 - Continues

American Political Science Association

Member

2023 - Continues

2023 - Continues

International Political Science Association

Member

2018 - Continues

2018 - Continues

International Public Policy Association

Member

Scientific Refereeing

January 2021

January 2021

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Other Indexed Journal

July 2020

July 2020

Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operation

Chapter Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

July 2020

July 2020

Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operation

Chapter Textbook Published by Renowned Publishing Houses

May 2018

May 2018

Multi-Level Governance in Developing Economies.

Chapter Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

May 2018

May 2018

Multi-Level Governance in Developing Economies.

Chapter Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

Tasks In Event Organizations

Ekim 2019

Ekim 2019

V. Strategic Management Symposium

Scientific Congress

Dede D.
İstanbul, Turkey

Awards

December 2013

December 2013

Ünal Aysal Tez Ödülleri Yarışması

İktisadi Araştırmalar Vakfı

June 2009

June 2009

Siyasal Bilgiler Fakültesi Birinciliği, Kamu Yönetimi Bölümü Birinciliği

İstanbul ÜniversitesiCongress and Symposium Activities

26 June 2023 - 27 June 2023

26 June 2023 - 27 June 2023

International Conference on Public Policy- 6

Panelists

Toronto-Canada

05 October 2022 - 16 November 2022

05 October 2022 - 16 November 2022

Online Colloqium: Hertie School Centre for Digital Governance

Working Group

Berlin-Germany

06 September 2022 - 09 September 2022

06 September 2022 - 09 September 2022

2022 Annual Conference of the European Group for Public Administration

Panelists

Lisbon-Portugal

05 July 2021 - 09 July 2021

05 July 2021 - 09 July 2021

5th International Conference on Public Policy (ICPP5)

Panelists

Barcelona-Spain

21 May 2021 - 23 May 2021

21 May 2021 - 23 May 2021

4th Economics, Business & Organization Research Conference

Panelists

Poznan-Poland

19 January 2021 - 22 January 2021

19 January 2021 - 22 January 2021

Online event: 10th Annual Conference of the Association for Digital Humanities and Digital Culture (AIUCD). DHs for society: e-quality, participation, rights and values in the Digital Age.

Attendee

Pistoia-Italy

08 July 2019 - 15 July 2019

08 July 2019 - 15 July 2019

Summer School on Public Policy: “Democratic Governance, Policy Innovation and Learning

Working Group

Padua-Italy

09 July 2018 - 15 July 2018

09 July 2018 - 15 July 2018

Summer School in Policy Formulation, Participation and Learning

Working Group

Padua-Italy

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

14th International Conference on Social Sciences

Panelists

Frankfurt-Germany

07 September 2015 - 30 November 2015

07 September 2015 - 30 November 2015

Social Network Research Design- RUG

Panelists

Groningen-Netherlands

Invited Talks

August 2021

August 2021

"Agile Governance and Regulatory Issues in the Digital Age"

Workshop

UNDP Turkistan Online Summer School of Public Administration,-Turkmenistan

May 2021

May 2021

WEBINAR: Kamu Politikası Yapımının Kurumsal Değişim Çerçevesiyle Açıklanması: Türkiye'de İlkokul Öğretmenlerinin İstihdam Kurumları Örneği

Seminar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi-Turkey

June 2020

June 2020

COVID 19 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: IV. KAMU YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ

Workshop

COVID 19 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: IV. KAMU YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ-Turkey

October 2015

October 2015

“Explaınıng Publıc Polıcy Makıng by the Frame of “Instıtutıonal Conversıon”: Educatıonal Mınıstry in Turkey and Employment Polıcy Case"

Seminar

RUG/ WOT Meetings-Netherlands

May 2014

May 2014

Public Policy Determination and Implementation: Insight into Education Policy in Turkey, Social Work Religion and Policy Making Workshop,

Workshop

KatHO NRW & İstanbul University-Turkey