Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fibromiyalji’de Kaplıca Tedavisi, Güncel Durum

TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ‘NİN 80. YIL SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 15 December 2018, vol.2, no.1, pp.17

Crenobalneotherapy in Fibromyalgia, A Systemetic Review

42. World Congress of The International Society of Medical Hydrology and Climatology, Moskova, Russia, 5 - 08 June 2017, pp.42

Vitamin D düzeylerinin hastalık grupları ve mevsimlerle ilişkisi

XI. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, Gaziantep, Turkey, 10 - 12 April 2014, pp.42

Fibromiyaljide Su İçi Egzersizlerin Gözden Geçirilmesi

XI. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, Gaziantep, Turkey, 10 - 12 April 2014, pp.20

Tekrarlanan kaplıca kürlerinin romatizmal hastalıklarda ağrı ve fonksiyonel durum üzerine etkileri,

X. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, I. Spa & Wellness Sempozyumu, 11 - 13 Nisan 2013, Güre-Balıkesir, Balıkesir, Turkey, 11 - 13 April 2013, pp.23

Fibromiyaljide Kaplıca Tedavisi ve Balneoterapinin Duygu Durumuna Etkileri

10. Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.12

Kaplıca Tedavisine Gönderilen Hastalarda Elede Edilen Etkilerin kaplıca bölgeleri ile ilişkisi

10. Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.27

Kaplıca tedavisine gönderilen hastalarda elede edilen etkilerin mevsimlerle ilişkisi

10. Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.26

A retrospective investigation of spa cure therapies effecting on serum cholesterol,LDL,HDL cholesterol and trigliserid level changes

38.World Congress of ISMH(International Society Medical Hydrology and Balneology ), Lanjarón – Granada, Spain, 20 - 23 June 2012, vol.6, no.9, pp.373-374

Kaplıca tedavisi ve balneoterapinin fibromiyalji tedavisindeki yeri: sistematik derleme ve rehber değerlendirmeleri

9. Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.9

Termal tesislerde hijyen ve temizlik ve havuz dezenfeksiyonları

9. Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.26

Kaplıca Kürünün Ağrı, Genel İyilik ve Fonksiyonel Duruma Etkileri

VIII. Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 10 April 2010, pp.35

Books & Book Chapters

Klimaterapi,Etki Mekanizmaları,Yöntem ve Endikasyonlar

in: Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji, Karagülle M*, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.31-34, 2013

Balneoterapi yöntemleri,

in: Balneoloji ve kaplıca tıbbı, M Zeki Karagülle , Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.57-64, 2002

Kaplıcalarda hijyen

in: Balneoloji ve kaplıca tıbbı, Karagülle MZ., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.235-40, 2002

Karbondioksitli sular

in: Balneoloji ve kaplıca tıbbı, Karagülle MZ., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.89-96, 2002

Şişelenmiş doğal mineralli sular ve kaynak sularında hijyen

in: Balneoloji ve kaplıca tıbbı, Karagülle MZ., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.241-7, 2002

Kükürtlü sular

in: Balneoloji ve kaplıca tıbbı, Karagülle MZ, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.241-7, 2002

MSS ve Kronik Yaygın Ağrılar

Okuyan Us Yayın, İstanbul, 2000

Other Publications

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

188

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

206

H-Index (Scopus)

6

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals