Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EVLAT EDİNMEDE RIZA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.2, ss.705-720, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Velayetin Kullanılmasının Malvarlığı İşlemleri Bakımından Tabi Olduğu Sınırlamalar

Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Şubat 2019, ss.19-21

Ergin Çocuğun Kısıtlanmasına İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

AİLE HUKUKU ALANINDAKİ GÜNCEL YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.1-28

Kitap & Kitap Bölümleri

Borcun Üstlenilmesi

On İki Levha, İstanbul, 2017

Diğer Yayınlar