Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2009 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  REKÜRRENT AFTÖZ STOMATİT HASTALARINDA METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ (MTHFR) GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

  İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı