Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

What Nurses Think: Nursing as Science and Art

15th International Conference on Nursing & Midwifery (ICNM), Kuala Lumpur, Malaysia, 24 - 25 June 2017, pp.25-26

Validity and Reliability of a Revised Northampton Neonatal Skin Assessment Tool in Turkish.

5. Ulusal Ve 2. Uluslararasi Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015

Çocuk Acil Servislerinde Hemşire Bakış Açısıyla Ağrı Yönetiminde Engeller

VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Bir Vakıf Üniversitesinde Öğrenim Gören Adölesanların İnternet Kullanım Sıklıkları İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 November 2014, pp.3

A Randomized Controlled Trial: Povidone Iodine, Chlorhexidine Or Water For Periurethral Cleaning Before Urinary Catheterization In Pediatric Intensive Care

10 th International Congress of World Federation of Critical Care Nurses and 6 th National Critical Care Nursing Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.1, pp.21

A Randomized Controlled Study: Can Chlorhexidine-Impregnated Dressings Prevent Central Venous Catheter Associated Bloodstream Infections in the Pediatric Intensive Care Unit?

10 th International Congress of World Federation of Critical Care Nurses and 6 th National Critical Care Nursing Congress., Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.1, pp.12

Olgu Sunumu: Tetanoz Tanısı İle Pediatrik Yoğun Bakımda İzlenen Çocuğun Orem’in Öz Bakım Yetersizlik Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı

10 th International Congress of World Federation of Critical Care Nurses and 6 th National Critical Care Nursing Congress., Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.1, pp.12

Nursing Assessment: Application of Extracorporeal Membrane Oxygenation in Children (Case Analysis)

The 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care (PICC), İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2014, vol.15, no.4, pp.568

The Effect of Two Dıfferent Feedıng Methods on Preventıng Ventılator Assocıated Pneumonıa in Paedıatrıc Intensıve Care Unıts

7th. Word Congress on PediatricİntensiveCareand Critical Care. XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2014

Prevelans Ölçümleri Işığında Hemşirelik Bakım İndikatörleri ve Yönetimi Sempozyumu

Bası Ülserinde Ne Durumdayız?: Ünitemizdeki Son Bir Yıllık Veri, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2014, pp.29-30

Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede İki Farklı Beslenme Yönteminin Etkinliği

36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2014, pp.1

Nursing perception of the children hospitalized in a university hospital

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Turkey, 6 - 08 June 2014, vol.152, pp.362-367 identifier

Özel Bir Çocuk İstismarı Formu: Munchausen By Proxy Sendromu

V. Uluslararası Risk Altında Ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013, vol.1, pp.209-210 Sustainable Development

Pediatrik Hastada Düşme Riskinin Değerlendirilmesi

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.12

How can we prevent ventilator-associated pneumonia in PICU

The 4rd Congress European Academy of Paediatric Societies (EAPS), İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2012, vol.97, pp.539

Post-traumatıc stress dısorder after dıscharge ın pedıatrıc ıntensıve care unıt (PICU)

The 4rd Congress European Academy of Paediatric Societies (EAPS), İstanbul, Turkey, 5 - 09 September 2012, vol.97, pp.539

D Vitamini Eksikliği Ve Tip I Diyabet İlişkisi: Literatür İncelemesi

34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2012, pp.6 Sustainable Development

AML Tanılı Pediatri Hastasına Sinerji Modeliyle Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2012, pp.15

Bebeğin Gelişiminde Önemli Bir Faktör: Bağlanma

34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2012, pp.8

Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Toksik Epidermal Nekrozis Tanılı Hastada Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 08 April 2011, pp.31

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşire/Ebe ve Hekimlerin Resüsitasyon Hakkındaki Düşünceleri

VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi,IV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 08 April 2011, pp.92

Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Meningokoksemili Hastada Hemşirelik Bakımı Vaka Sunumu

33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2011, pp.193

Ağrı Değerlendirilmesi

33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2011, pp.176-179

Assessment of pain during endotracheal suctioning in pediatric intensive care unit (PICU).

The 3rd Congress European Academy of Paediatric Societies (EAPS), Kopenhag, Denmark, 23 - 26 October 2010, vol.68, pp.620

Ağrının Değerlendirilmesi ve Girişimsel Ağrı

IV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, II. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 March - 03 April 2009, pp.278-281

Yaşanan Tıbbi Uygulama Hataları

30. Pediatri Günleri ve 9. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 14 - 17 April 2008, pp.189-191

Books & Book Chapters

Bakım Protokolleri

in: Çocuk Hemşireliği Protokolleri, Kuğuoğlu S., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.11-93, 2015

Okul Çocuğu Dönemi ve Aile

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Kuğuoğlu S.Demirbağ BC., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.201-211, 2015

İntravenöz Girişimler

in: Anne ve Çocuk Hemşireliği- Klinik Uygulama Becerileri Kitabı, Canbulat Şahiner N., Açıkgöz A., Demirgöz Bal M. , Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.123-136, 2014

Metrics

Publication

58

Citation (WoS)

41

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

47

H-Index (Scopus)

4

Project

8
UN Sustainable Development Goals