Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müzik Analizinde Schenker Yaklaşımı

Konservatoryum, ss.21-46, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Webern'in op.21 "Senfoni" si Üzerine Bir İnceleme

Orkestra, ss.31-36, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerindeki Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi Dersi Kapsamındaki Armoni Eğitiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Bir Durum Saptaması

Uluslararası Katılımlı 2000'li Ylıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.106-107

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarihsel Süreç İçinde Müzikte Kromatizme Genel Bakış

Müzik Kültürüne Dair Çeşitli Görüşler -IV, Doç. Haluk Yücel,Prof.Dr.Serda Türkel Oter,Prof.Dr. Nilgün Sazak, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.283-304, 2020