Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intraosseous Mucoepidermoid Carcinoma of the Jaw: Report of Three Cases.

Turkish archives of otorhinolaryngology, cilt.56, ss.42-46, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürrenalin IgG4 ilişkili kalsifiye fibröz tümörü: Olgu sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 November 2017, ss.176