Scientific Activities

Scientific Refereeing

  • March 2021 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ

    National Scientific Refreed Journal

  • March 2021 TUBITAK Project

    2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Istanbul University, Turkey