Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bitkilerden Elde Edilen Anti-Quorum Sensing Bileşikleri Ve Yeni Ilaç Geliştirmedeki Potansiyelleri

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.41, ss.131-138, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Syhthesis and Characterization of Molecularly Imprinted Polymers for Solid Phase Extraction of Quercetin

4 th International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry & Materials, Nice, Fransa, 14 - 17 Ekim 2018, ss.1

Enzymatic Activity of Endophytic Fusarium spp. and Effectiviness on Fusarium Crown Rot Disease of Wheat

International Symposium Microbe-Assisted Crop Production-Opportunities, Challenges&Needs, Viyana, Avusturya, 23 - 25 November 2015, cilt.1, no.1, ss.219

Determination of enzymatic activity of endophytic Fusarium spp. and their interaction with Fusarium crown rot disease

COST Action FA1103: Endophytes in Biotechnology and Agriculture WG1-4 Meeting on “RISK ASSESSMENT OF ENDOPHYTES”, İzmir, Türkiye, 4 - 07 November 2014, cilt.1, no.1, ss.15-16

The Prolonging Effect of Modified Magnesium Hydro-Silicate on the Stabılıty of Ammonia Test Kits

22nd International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC Worldlab 2014), Topic N: Quality Assesment, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 June 2014, cilt.52, ss.1597

Antibacterial and antioxidant activities of Physalis peruviana

5th Central European Congress of Life Sciences, Krakow, Polonya, 8 - 11 October 2013, ss.38

Hydrogel-Silver Nanocomposites for Antibacterial Application

8th International Conference on the Enviromental Effects of Nanoparticles and Nanomaterials, Aix-En-Provence, Fransa, 3 - 05 Temmuz 2013, ss.1

Türkiye’de doğal olarak yetişen bazı Stachys cretica alttürlerinin anti-QS aktiviteleri yönünden araştırılması

20. Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı (BİHAT), Antalya, Türkiye, 10 October 2012 - 13 October 2013, ss.55

Anti-Quorum Sensing Etkili Bileşiklerin Moleküler Biyosensörlerle Belirlenmesi

16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 16 December 2009, ss.29

Bitkisel Patojen Bakterilerin Tiplendirilmesinde REP-PCR’ın Kullanımı

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 30 June 2006, ss.220-221