Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2018 Dönemi Çalışmaları

41. Kazı Sonuçları Toplantısı, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.2, pp.33-50

A New Discovery in Amasya Harşena Fortress: Yıldırım Mosque

16th International Congress of Turkish Art, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.252-255

Some Observations on the Dating of the Kavak Bekdemir Mosque in Samsun

Settlements and Necropoleis of the Black Sea and its Hinterland in Antiquity, Select Papers from the Third International Conference “The Black Sea in Antiquity and Tekkeköy: An Ancient Settlement on the Southern Black Sea Coast”, Samsun, Turkey, 27 - 29 October 2017, vol.1, pp.289-298

Amasya–Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2017 Dönemi Çalışmaları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 40.Kazı Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.641-650

Amasya in the Early Byzantine Period

Sixth International Congress on Black Sea Antiquities. The Greeks and Romans in the Black Sea and the Importance of the Pontic Region fort he Graeco-Roman World (7th c BC-5th c AD):20 Years on (1997-2017), Constanta, Romania, 18 - 22 September 2017

Amasya–Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2016 Dönemi Çalışmaları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 39.Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.3, pp.613-622

Amasya–Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2015 Dönemi Çalışmaları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 38.Kazı Sonuçları Toplantısı, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.3, pp.553-562

Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı Osmanlı Dönemi Seramik Buluntuları

XI. AIECM3 Uluslararası Ortaçağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2015, pp.1

Amasya-Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2014 Dönemi Çalışmaları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.3, pp.275-280

Amasya-Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2013 Dönemi Çalışmaları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2014, vol.3, pp.383-392

Amasya-Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2012 Dönemi Çalışmaları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, vol.3, pp.279-291

Amasya-Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2011 Dönemi Çalışmaları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çorum, Turkey, 28 May - 01 June 2012, vol.3, pp.427-436

Amasya–Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2009 Yılı İlk Sonuçları

XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14-16 Ekim 2009 Denizli)., Denizli, Turkey, 14 - 16 October 2009, vol.1, pp.453-262

Amasya-Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2010 Dönemi Çalışmaları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Malatya, Turkey, 23 - 28 May 2011, vol.3, pp.267-281

Merzifon Hacı Hasan Camii Ahşap Kubbesi ve Süslemeleri

XII Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.301-307

Aydın Karacasu Çarşı Camii ve İç Menteşe Bölgesi Camileri İçindeki Yeri

XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.211-219

Amasya (Harşena) Kalesi 2009 Arkeojeofizik Araştırmaları

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.3, pp.13-26

Oluz Höyük Kazısı 2008 Dönemi Çalışmaları

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, vol.3, pp.379-400

Amasya – Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları: İlk Sonuçlar

30.Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.4, pp.87-106

Amasya II Bayezid Camii Şamdanları ve Üzerindeki Süslemelerin Dönemi İçindeki Üslup Birliği

I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, Amasya, Turkey, 13 - 15 June 2007, vol.1, pp.125-137

Denizli-Tavas ve Çevresi Camileri Ön Araştırması

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.174-180

Anadolu Selçuklu Ticaret Yollarının Tanıkları: Kervansaraylar ve Köprüler (Harita Üzerinde Bir Deneme).

Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2002, pp.55-60

Geyve II.Beyazıt Köprüsünün Kanuni Dönemi Kitabesi

I.Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 22 - 23 June 1998, pp.215-216

Books & Book Chapters

Achaemenid-period Serpentine Vessels from oluz Höyük (Kritalla) and Harşena Fortress (Amasya), North Central Anatolia

in: Connecting the Ancient West and East, Studies Presented to Prof. Gocha R. Tsetskhladze, J. Boardman,J. Hargrave,A. Awam,A. Podossinov, Editor, Peeters Publishers , Leuven, pp.409-418, 2021

Topkapı Sarayı Harem Şadırvanlı Sofa Daire Madalyonlu Çini Yazıları

in: Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi'nin Arasında Prof. Dr. A. Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler, Murat Arslan,Ferit Baz, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.66-99, 2018

Selçuklu Figür Dünyası: Anadolu Selçuklu Kervansarayları Üzerinden Bir Değerlendirme

in: Anadolu Selçuklu Mirası ve Güncel İmgeler, Yıldız F., Feyiz H., Editor, Bağımsız Sanat Vakfı, İstanbul, pp.60-109, 2017

Amasya Harşena Castle and Kızlar Sarayı Excavations

in: Amasya ‘Maid of Mountains', Filiz Özdem, Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.29-50, 2014 Sustainable Development

The Development of Turkish Architecture in Amasya

in: Amasya ‘Maid of Mountains, Filiz Özdem, Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.169-227, 2014 Sustainable Development

İstanbul’da Bazı Geç Dönem Yapıları Cephelerinde Yer Alan Fantastik Figürlü Süslemeler

in: Güneş Karadeniz'den Doğar,Sümer Atasoy’a Armağan Yazılar, Şevket Dönmez, Editor, Hel Yayıncılık, Ankara, pp.95-102, 2013

Türk Sanatında Mezar Taşları ve Çeşmeler Üzerinde Yer Alan Mimari Ögeler Üzerine Bir Deneme

in: Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler, Hamdi Şahin,Erkan Konyar,Gürkan Ergin, Editor, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011

Osmanlı Dönemi’nde Ahşap Sanatı

in: Kültürler Başkenti İstanbul, Fahameddin Başar, Editor, Türk Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.426-429, 2010

Oluz Höyük 2007 Dönemi Çalışmaları

in: Amasya-Oluz Höyük. Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar, Şevket Dönmez, Editor, Amasya Valiliği, Ankara, pp.21-32, 2010

Edirne Askeri Kassamı’na Ait Bazı Tereke Defterlerindeki Eşyaların Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

in: Veysel Donbaz’a Sunulan yazılar, Şevket Dönmez, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.225-238, 2010

İznik Yeşil Camii ve Türk Mimarisindeki Yeri

in: Prof.Dr. Haluk Abbasoğlu'na 65.Yaş Armağanı, Sedef Çokay,İnci Delemen,Aşkım Özdizbay,Özgür Turak, Editor, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, 2008

Geç Kalkolitik Çağ’dan Günümüze Orta Karadeniz Bölgesi Kıyıları Kırsal Kesiminde Geleneksel Ahşap Mimari

in: Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan (Vita Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol ), Metin Alparslan, Meltem Doğan Alparslan,Hasan Peker, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.219-236, 2007

Aspects of Traditional Village Architecture in the Central Black Sea Region

in: Ethnoarchaeological Investigation in Rural Anatolia Vol.2, Turan Takaoğlu, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.153-0, 2005

Osmanlı Dönemi Türk Çini Sanatı (Erken, Klasik, Geç Devirler)

in: Türkler 12, Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca , Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.366-374, 2002

Prof.Dr. Şerare Yetkin Anısına Çini Yazıları (Nevşehir Müzesi'nde Bulunan Medine Camii Tasvirli bir Çini Levha)

in: Sanat Tarihi Derneği Yayınları 1, Sanat Tarihi, Editor, Sanat Tarihi Derneği, Ankara, 1996

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedis

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.-, 2014

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.-, 1995

Hoca Paşa Camii

Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.-, 1994

Hacı Kadın Camii

Kültür Bakanlığı Yayınları, pp.-, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.461, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.389, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.-, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.483, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.184, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.127, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.80, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.265, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.104, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.227, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.120, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.172, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.-, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.378, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.24, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.81, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedis

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.458, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.333, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.417, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.96, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.158, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.157, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.234, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.251, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.443, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.314, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.497, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.103, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.12, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.366, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.433, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.316, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.468, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.307, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.538, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.87, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.204, 1993

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.12, 1993

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.165, 1993

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.171, 1993

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.292, 1993

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.296, 1993

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı, pp.193, 1993