Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinde İyimserlik, Dindarlık ve Dini Yönelim İlişkisi

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.XII, ss.165-190, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile İçi Şiddetin Akademik Başarı ve Saldırganlıkla İlişkisi

İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, ss.115-167, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Do Cultural Differences Affect the Image of God? The Case of Turkish Muslims in Turkey and Germany

The 2015 Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ağustos 2015, ss.175

The relationship between optimism, religiosity and religious orientation: the sample of Turkish University Students

The 2013 Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), Lozan, İsviçre, 20 - 23 Ağustos 2013, ss.154

Kitap & Kitap Bölümleri