Dr.Öğr.Üyesi

Egemen Seyfettin KUŞCU


Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Sistematik Felsefe Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2016

2010 - 2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Abd, Türkiye

2007 - 2010

2007 - 2010

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Abd, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

NESNE VE BİREYLEŞİM SORUNU

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Abd

2010

2010

Yüksek Lisans

PATHOS (ETKİLENİM) KAVRAMININ ARİSTOTELES’İN FELSEFESİNDEKİ YERİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Abd

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Sistematik Felsefe ve Mantık

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Araştırma Görevlisi Dr.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

2008 - 2016

2008 - 2016

Araştırma Görevlisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çağdaş Metafiziğin Temel Problemleri

Lisans

Lisans

Aristoteles

Lisans

Lisans

Çağdaş Metafizik Problemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çağdaş Metafiziğe Giriş

Lisans

Lisans

Dil Felsefesi

Lisans

Lisans

Bilgi Felsefesi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Güncel Analitik Felsefenin Ontolojisinde Yeni-Aristotelesçilik: Gerçekten Yeni mi?

KUŞCU E. S.

Kutadgubilig / Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi: Aristoteles Özel Sayısı, ss.631-659, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

‘BİLGİBİLİM DOĞALLAŞTIRILABİLİR Mİ’ FELSEFEDE HÂLÂ GÜNCEL BİR SORU MUDUR?

KUŞCU E. S.

Kutadgubilig / Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi: Çağdaş Bilgi Tartışmaları Özel Sayısı, ss.311-333, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Analitik Felsefe: Dile Dönüşten Ontolojiye Dönüşe

KUŞCU E. S.

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.117-141, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

TÜMELLER SORUNU VE GÜNCEL KURAMLARIN ÇÖZÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KUŞCU E. S.

Felsefe Arkivi, ss.51-68, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

“Aristoteles’in Duyulanma Temelli Hafıza Kuramı Felsefi Bir Araştırma mıdır?”

KUŞCU E. S.

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.25, ss.94-114, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Özneden Nesneye, Nesneden Özneye: Özdeşlik Problemi

KUŞCU E. S.

ULUSLARARASI İSTANBUL FELSEFE KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, cilt.2, ss.57-73

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Nermi Uygur'un Eserleri ve Nermi Uygur Hakkındaki Çalışmalar

KUŞCU E. S.

DÜŞÜNCELERİYLE NERMİ UYGUR, Bıçak A., Kuşcu E., Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.272-282, 2019

2019

2019

Nermi Uygur'un Felsefesinde Çözümleme ve Çözümleyici Felsefenin Yeri

KUŞCU E. S.

Düşünceleriyle Nermi Uygur, Bıçak A., Kuşcu E., Editör, Dergah, İstanbul, ss.129-151, 2019

2018

2018

ULUSLARARASI İSTANBUL FELSEFE KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI

KUŞCU E. S. , GÜVEN Ö.

Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Felsefede Metafizik Karşıtlığı

KUŞCU E. S.

Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, Çüçen A. Kadir, Editör, Sentez Yayıncılık, Bursa, ss.71-100, 2018

2018

2018

Çağdaş Felsefede Gerçekçilik ve Gerçekçilik Karşıtlığı

KUŞCU E. S.

Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, Çüçen A. Kadir, Editör, Sentez Yayıncılık, Bursa, ss.460-482, 2018

2018

2018

Savaş Toplumların Rasyonel Karar Süreçlerinin Bir Sonucu mudur?

KUŞCU E. S.

Felsefe Açısından Savaş ve Toplum, Güven Ö., Kardeş E., Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.81-101, 2018

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - 2017

2017 - 2017

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi

Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Ontoloji Tartışmaları III- Gerçeklik

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ 100. YILINDA SAVAŞ VE TOPLUM

Katılımcı

-Türkiye

2018

2018

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2018

2018

Uludağ Felsefe Söyleşileri

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

Ontoloji Tartışmaları II- Değişim:Hareket-Zaman-Mekan

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

İstanbul Felsefe Seminerleri

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Bugünün Gözüyle Aristoteles TFK 28. İstanbul Semineri

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Ontoloji Tartışmaları: Nesne Teorileri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

2547-39/Araştırma Bursu

YÖK