Asst. Prof. Esra Gülay ER PASİN


Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

Department of Cinema


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Psychology, Archaelogy and History of Art, Mass Communications and Mass Media, Radio, Cinema and Television, Art

Education Information

2003 - 2008

2003 - 2008

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Blm/ Sinema Abd, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Blm/ Sinema Abd, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Ölüm ve Ölümsüzlük Düşü Temasının Sinemada Vampir Karakterindeki Görünümü

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Blm./Sinema Abd

2003

2003

Postgraduate

'Türk Sineması'nda Toplumsal Gerçekçilik: 1960 Dönemi', 2003,

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Blm./Sinema Abd

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Psychology

Archaelogy and History of Art

Mass Communications and Mass Media

Radio, Cinema and Television

Art

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

2008 - 2017

2008 - 2017

Assistant Professor

Istanbul University, Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

2002 - 2012

2002 - 2012

Research Assistant

Istanbul University, Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2011

2011

"Sert ve Eğlenceli: Miike Takashi Sineması"

ER PASİN E. G.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Ulusal İletişim Kongresi: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 2011, pp.457-469

2010

2010

The Role and Importance of the Film Score in the Collaboration of Cinema and Music

Kalay A. M., Er Pasin E. G.

8 th. International Symposium – Communication in the Millennium,, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 May 2010, pp.300-316

Books & Book Chapters

2022

2022

Terek Ünal G., Er Pasin E. G.

in: , Elif Gizem Uğurlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.227-247, 2022

2022

2022

Pandemi Kıskacında Dolap Çevirme: İdeolojinin Demagojisi

TEREK ÜNAL G., ER PASİN E. G.

in: Bir Meçhul Aleme Giderken Sinema Farklı Okumalarla Bir Film: Seni Buldum Ya!, Uğurlu Elif Gizem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.227-247, 2022

2021

2021

Başkaldıran Hanna: Golem Filminde Konuşan Özne Olarak Kadın

Er Pasin E. G.

in: Toplumsal Cinsiyet Okumaları, Yelda Yanat Bağcı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.69-96, 2021

2020

2020

TRANSFORMATION OF THE BODY FROM PHANTASY TO DIGITAL

Er Pasin E. G.

in: DIGITAL TRANSFORMATION IN MEDIA & SOCIETY, Ayşen Gül Akkor,Yıdız Dilek,Paul Elmer, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.29-44, 2020

2020

2020

Blade Runner'da Dikey Yapılanma vs Yeraltının İkamesi Olarak Sokak

Er Pasin E. G.

in: Sinemada Mimarlık, Hikmet Temel Akarsu,Nevnihal Erdoğan,Türkiz Özbursalı, Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.186-203, 2020

2013

2013

Vampirin Kültür tarihi

ER PASİN E. G.

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

2012

2012

William Blake'in Ölüm Yürüyüşü: Dead Man

ER PASİN E. G.

in: Flanör Düşünce, Köse H., Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.380-423, 2012

2011

2011

Yeniden Çevrim Filmlerin Tanımlanması

ER PASİN E. G.

in: Sihirli Ayna: Yeniden Çevrim Film İncelemeleri, Er Pasin, E. G., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.1-30, 2011

2011

2011

Sahte Cennete Veda

ER PASİN E. G.

in: Sihirli Ayna: Yeniden Çevrim Film İncelemeleri, Er Pasin, E. G., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.131-197, 2011

Other Publications

2018

2018

Vampir Öldü Yaşasın Android

Er Pasin E. G.

Other, pp.13-16, 2018

Scientific Refereeing

March 2021

March 2021

Mediaj - Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

July 2020

July 2020

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

Other Indexed Journal