Asst. Prof.Esra Gülay ER PASİN


Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

Department of Cinema


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Psychology, Archaelogy and History of Art, Mass Communications and Mass Media, Radio, Cinema and Television, Art

Metrics

Publication

15

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2008

2003 - 2008

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Blm/ Sinema Abd, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Blm/ Sinema Abd, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Ölüm ve Ölümsüzlük Düşü Temasının Sinemada Vampir Karakterindeki Görünümü

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Blm./Sinema Abd

2003

2003

Postgraduate

'Türk Sineması'nda Toplumsal Gerçekçilik: 1960 Dönemi', 2003,

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Blm./Sinema Abd

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Psychology, Archaelogy and History of Art, Mass Communications and Mass Media, Radio, Cinema and Television, Art

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television And Cinema Department

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television And Cinema Department

2008 - 2017

2008 - 2017

Assistant Professor

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television And Cinema Department

2002 - 2012

2002 - 2012

Research Assistant

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television And Cinema Department

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Film Kuramları

Postgraduate

Postgraduate

Sinemada Metinlerarası İlişkiler

Undergraduate

Undergraduate

İç Staj

Doctorate

Doctorate

Sinema ve Mekan İlişkisi

Undergraduate

Undergraduate

Film Çözümlemeleri

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi 2

Undergraduate

Undergraduate

Film Estetiği ve Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi 1

Undergraduate

Undergraduate

Sinemada Türler

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2015

2015

Gojira Filminde Temsil Mekanizmasının İdeolojik ve Tarihsel Çözümlemesi

ER PASİN E. G.

Atatürk İletişim Dergisi, no.9, pp.177-195, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Psycho, Infraction and Splitting

Er Pasin E. G.

Düşünbil, no.86, pp.30-33, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Psikanalitik Bir Makalenin Sinemaya Uyarlanması: Todd Haynes’in Steven’ı Freud’un Dövülen Çocuğu mu?

ER PASİN E. G.

GLOBAL MEDİA JOURNAL, vol.6, no.12, pp.302-331, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

2016

2016

A RESTRICTED LOOK AT PSYCHO: ON GAZE AND VOICE OVER

Pasin E. G. E. R.

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.51, pp.49-71, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

2012

2012

Great Film Scenes and Moments

Er Pasin E. G. , Kalay A. M.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.28, pp.1-20, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Siberkültürde Bedenin Görsel Sunumu: Serial Experiments Lain Adlı Anime Üzerine Bir Çözümleme

ER PASİN E. G.

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.36, pp.71-92, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2011

2011

"Sert ve Eğlenceli: Miike Takashi Sineması"

ER PASİN E. G.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Ulusal İletişim Kongresi: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 2011, pp.457-469

2010

2010

The Role and Importance of the Film Score in the Collaboration of Cinema and Music

Kalay A. M. , Er Pasin E. G.

8 th. International Symposium – Communication in the Millennium,, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 May 2010, pp.300-316

Books & Book Chapters

2021

2021

Başkaldıran Hanna: Golem Filminde Konuşan Özne Olarak Kadın

Er Pasin E. G.

in: Toplumsal Cinsiyet Okumaları, Yelda Yanat Bağcı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.69-96, 2021

2020

2020

TRANSFORMATION OF THE BODY FROM PHANTASY TO DIGITAL

Er Pasin E. G.

in: DIGITAL TRANSFORMATION IN MEDIA & SOCIETY, Ayşen Gül Akkor,Yıdız Dilek,Paul Elmer, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.29-44, 2020

2020

2020

Blade Runner'da Dikey Yapılanma vs Yeraltının İkamesi Olarak Sokak

Er Pasin E. G.

in: Sinemada Mimarlık, Hikmet Temel Akarsu,Nevnihal Erdoğan,Türkiz Özbursalı, Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.186-203, 2020

2013

2013

Vampirin Kültür tarihi

ER PASİN E. G.

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

2012

2012

William Blake'in Ölüm Yürüyüşü: Dead Man

ER PASİN E. G.

in: Flanör Düşünce, Köse H., Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.380-423, 2012

2011

2011

Yeniden Çevrim Filmlerin Tanımlanması

ER PASİN E. G.

in: Sihirli Ayna: Yeniden Çevrim Film İncelemeleri, Er Pasin, E. G., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.1-30, 2011

2011

2011

Sahte Cennete Veda

ER PASİN E. G.

in: Sihirli Ayna: Yeniden Çevrim Film İncelemeleri, Er Pasin, E. G., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.131-197, 2011

Scientific Refereeing

March 2021

March 2021

Mediaj - Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

July 2020

July 2020

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

Other Indexed JournalInvited Talks

January 2022

January 2022

Sinemanın Sesi

Seminar

TRT Radyo 1-Turkey

May 2014

May 2014

İTEF- Şehir ve Yolculuk

Conference

İTEF-İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali5 Mayıs – 11 Mayıs 2014 -Turkey

Jury Memberships

October-2021

October 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2014

January 2014

Post Graduate

Yüksek Lİsans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

July-2013

July 2013

Post Graduate

2501111037 öğrenci numaralı Volkan Erol'un yüksek lisans tezi - İstanbul Üniversitesi

May-2013

May 2013

Doctoral Examination

2502110523 öğrenci numaralı Berceste Gülin Özdemir'in Doktora Yeterlik Komitesi jüri üyeliği - İstanbul Üniversitesi

May-2013

May 2013

Doctorate

Tez Savunma Jürisi (2502080099 öğrenci numaralı Pelin Erdal Aytekin, Doktora Tezi) - İstanbul Üniversitesi