Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1996 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Türkiye

 • 1985 - 1991 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Marmara Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Tıpta Uzmanlık

  Pentoksifilinin Sigara Dumanına Bağlı Gelişen Akciğer Enflamasyonu Üzerine Etkisi

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Medikal Torakoskopi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Toraks Derneği Okulu

 • 2009Respiratory Investigators GCP Certification Programme

  Sağlık ve Tıp , Novartis Pharma/ Certificat Accredited by UK Royal College of Physicians

 • 2007Probleme Dayalı Öğrenme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

 • 2007Polisomnografi Serrtifikası

  Sağlık ve Tıp , "UYKUDER" Uyku Derneği

 • 2007Girişimsel Bronkoskopi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Toaks derneği Okulu

 • 2005Sınavların Standardizasyonu ve Yapılandırılması Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2004Akciğer Nakli Programı

  Sağlık ve Tıp , Akciğer Nakli Ünitesi/Viyana Tıp Fakültesi

 • 2004Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu

 • 2002ICH Good Clinical Practice Training Course For Clinical Investigations

  Sağlık ve Tıp , Surtees Scientific Services Ltd

 • 2002Eğitim Becerileri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2002Deney Hayvanı İle Yapılan Araştırmalar

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 1999Research Methods for Promotion of Lung Health

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi Akciğer Hastalıkları Enstitüsü

 • 1993Postgraduate Study in Respiratory Medicine

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Royal Brompton National Heart Lung Hospital

 • 1993Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Programı

  Sağlık ve Tıp , Royal Brompton National Heart Lung Hospital/Londra