Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1996 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Türkiye

 • 1985 - 1991 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Marmara Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Tıpta Uzmanlık

  Pentoksifilinin Sigara Dumanına Bağlı Gelişen Akciğer Enflamasyonu Üzerine Etkisi

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Sağlık ve Tıp

  Medikal Torakoskopi Kursu , Türk Toraks Derneği Okulu

 • 2009Sağlık ve Tıp

  Respiratory Investigators GCP Certification Programme , Novartis Pharma/ Certificat Accredited by UK Royal College of Physicians

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Probleme Dayalı Öğrenme Kursu , İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

 • 2007Sağlık ve Tıp

  Polisomnografi Serrtifikası , "UYKUDER" Uyku Derneği

 • 2007Sağlık ve Tıp

  Girişimsel Bronkoskopi Kursu , Türk Toaks derneği Okulu

 • 2005Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Sınavların Standardizasyonu ve Yapılandırılması Kursu , İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2004Sağlık ve Tıp

  Akciğer Nakli Programı , Akciğer Nakli Ünitesi/Viyana Tıp Fakültesi

 • 2004Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Sertifikası , Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu

 • 2002Sağlık ve Tıp

  ICH Good Clinical Practice Training Course For Clinical Investigations , Surtees Scientific Services Ltd

 • 2002Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitim Becerileri Kursu , İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2002Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanı İle Yapılan Araştırmalar , Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 1999Sağlık ve Tıp

  Research Methods for Promotion of Lung Health , İstanbul Üniversitesi Akciğer Hastalıkları Enstitüsü

 • 1993Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Postgraduate Study in Respiratory Medicine , Royal Brompton National Heart Lung Hospital

 • 1993Sağlık ve Tıp

  Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Programı , Royal Brompton National Heart Lung Hospital/Londra