Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şair Yunus Emre

Interkulturelle Studentenvereinigung Wien- Viyana Üniversiteliler Derneği Şair Yunus Emre ve Yazı Atölyesi, VİYANA, Austria, 15 - 17 December 2017

OSMANLI DÜŞÜNCESİNİN ÜZERİNE OTURDUĞU ENTELEKTÜEL BAĞLAM: 13. YÜZYILDA FIKIH, TASAVVUF, KELAM VE FELSEFE

OSMANLI DÜŞÜNCESİ KAYNAKLARI VE TARTIŞMA KONULARI SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2017

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE VAHİY

KURAN VAHYİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 07 October 2017

İslam Düşüncesinin Teşekkülü

Eğitim Seminerleri ve Yazı Atölyesi Programı, KÖLN, Germany, 19 - 21 May 2017

OSMANLI DÜŞÜNCESİNİN UFKU İMTİZAÇ DEVRİNİN SORUNLARIYLA MALUL BİR DÜŞÜNCE HAYATI: KEMALPAŞAZÂDE’xxNİN MAHİYETLER RİSALESİ VE ÖTEKİ RİSALELERİ ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

SAHN-I SEMÂN’xxDAN DÂRU’xxL-FÜNÛN’xxA OSMANLI’xxDA İLİM VE FİKİR DÜNYASI ÂLİMLER, MÜESSESELER VE FİKRÎ ESERLER XVI. YÜZYIL, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2015, pp.235-244

Tabakât Literatürü Hakkında Mülâhazalar Menkıbe ve Hakikat Arasında

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2016, pp.4

16 Yüzyılda Metafizik ve Ahlak

Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası-16. Yüzyıl (Uluslararası Sempozyum), İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2015

Books & Book Chapters

GAZZÂLÎ VE TASAVVUF

in: GAZZALİ KONUŞMALARI, CÜNEYT KAYA, Editor, KÜRE, İstanbul, pp.253-293, 2021

TASAVVUF TARİHİNİ YAZMANIN SORUNLARI: ÜMMİ SUFİLERİN OTORİTESİNİN MEŞRUİYET ÖLÇÜSÜ NEDİR?

in: FATİH TÜRBEDARI AMİŞ EFENDİ ARMAĞAN KİTABI, ADALET ÇAKIR ÇAĞLI, Editor, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.123-135, 2021

Atpazarî Osman Fazlı Efendi’nin Hâşiye Alâ Muhtasari’l-Meânî Adlı Eseri

in: Sürgün Bir Şeyhe Armağan Atpazari Kutup Osman Kitabı, İsmail Güleç, Ali Namlı, Ömer Said Güler, Editor, KİSBÜ, Lefkoşa, pp.101-122, 2019

FÜSÛSU’L HİKEM ŞERHÇİLİĞİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER: ŞÂRİHLERİN TEMEL DÜŞÜNCELERİ NELERDİ?

in: OSMANLI’DA İLM-İ TASAVVUF, ERCAN ALKAN, OSMAN SACİD ARI, Editor, İSAR YAYINLARI, İstanbul, pp.271-282, 2018

RELIGIOUS EXTREMES IN THE BALKANS AND ETHNIC PEACE (The Case of Bulgaria)

in: RELIGIOUS EXTREMES IN THE BALKANS AND ETHNIC PEACE (The Case of Bulgaria), İhsan TOY, Editor, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, TASAM, İstanbul, pp.1-240, 2012 Sustainable Development

METAFİZİK

in: Metafizik, , Editor, Litera Yayıncılık, İstanbul, pp.1-224, 2004

Episodes in the Encyclopedia