Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mevcut Muhasebe Paradigmasında Prodüksiyon Ürünleri Anomalisi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), cilt.20, ss.963-976, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Factors Affecting Using Professional Judgment in Independent Auditing: Evidences from Turkey

Contemporary Research in Economics and Social Sciences, cilt.2, ss.141-188, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 9 ve Bankacılıkta Muhtemel Kayıp Hesaplaması İçin Örnek Portföy Uygulaması

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, ss.353-367, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predicting the Relative Impact of CBOE Volatility Indexes on Emerging Market Returns

Journal of Emerging Markets (JEM), cilt.19, no.2, ss.7-18, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) Geçişin Sigorta Şirketleri Üzerindeki Etkileri

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), cilt.13, ss.97-141, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dijital Dönüşümde Denetim

II. Uluslararası Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetimi Konferansı, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2020

Vekalet Teorisi Kapsamında Ortaya Çıkan Vekalet Maliyetlerinin Muhasebesi ve Raporlanması

9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 27 October 2019

Bitcoin ile Altcoinler Arasındaki İlişkinin Analizi

II.International Symposium on Economics, Finance and Econometrics (ISEFE 2018), Balıkesir, Türkiye, 6 - 07 December 2018, ss.137

Accounting Culture in the Balkan Countries and the Effect on Integration

8th International Balkan Annual Conference (IBAC), Zagreb, Hırvatistan, 26 - 29 September 2018, ss.89

Mevcut Muhasebe Paradigmasında Prodüksiyon Ürünleri Anomalisi

15th International Conference on Accounting, Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 September 2018, ss.179

Bitcoin ile Bazı Döviz Kurları Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 April 2018, ss.202

Revolution in the Digital World: Bitcoin

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 November 2017, ss.88-89

"The Effect of Innovation on Financial Performance: A Research Study Involving the Most Innovative Companies in Turkey

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 May 2015, ss.134-135

Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.915-924 identifier

Innovation and the Effect of Research and Development (R&D) Expenditure on Growth in Some Developing and Developed Countries

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.768-775 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar

Bitcoin ile Bazı Döviz Kurları Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi , Güriş S., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.165-189, 2018

Mahallem İstanbul

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul, 2017

Emerging Trends in Business An Interdisciplinary Approach

Corporate Social Responsibility Reporting, Kazan H., Baykal M., Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.20-40, 2017

Maliyet Muhasebesi (E-kitap)

İstanbul Üniversitesi, Auzef, İstanbul, 2012