Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Çok Boyutlu Program Değerlendirme Modeli

Hemşirelik Eğitimin Geleceği Sempozyumu 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021

Covid-19 Sürecinde Öğrenci Performanslarına Yönelik Bir Değerlendirme

Hemşirelik Eğitimin Geleceği Sempozyumu 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021 Sustainable Development

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı - Simkamp Örneği

Hemşirelik Eğitimin Geleceği Sempozyumu 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021