Arş.Gör.Dr.

Elif BOZÇAL DAĞDEVİREN


Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - 2018

2018 - 2018

Post Doktora

University Of Minnesota, Department Of Veterinary And Biomedical Sciences, Amerika Birleşik Devletleri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü/ Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Abd, Türkiye

2007 - 2009

2007 - 2009

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü/ Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Abd, Türkiye

2002 - 2007

2002 - 2007

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü/ Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Abd, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Türkiye’de patojenik Yersinia enterocolitica izolasyonu ve in vivo koşullardaki lipopolisakkarit genlerinin ekspresyonu

Ege Üniversitesi, Fen Blimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü, Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Abd

2009

2009

Yüksek Lisans

Hastane Enfeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa suşlarının Metallo-ß-Laktamaz (MBL) Aktivitesinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemler İle Saptanması

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

EMBO Practical Course: Microbial Metagenomics: A 360° approach

Eğitim Yönetimi ve Planlama

EMBO|EMBL

2019

2019

ESCMID Postgraduate Education Course-Phenotypic and Molecular approaches for Detection and Control of Carbapenem-and Colistin resistant Gram-Negatives

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ESCMID

2017

2017

International Workshop on Prokaryotic Genomics&Bioinformatics

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Georg-August University Göttingen

2016

2016

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

2015

2015

Scientific Writing and Publishing Workshop in Istanbul

Eğitim Yönetimi ve Planlama

American Society for Microbiology (ASM)

2014

2014

Protein interaction Biochemistry (304451)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Biomedicum Helsinki, University of Helsinki

2014

2014

Analysis of Protein Complexes (515029)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

University of Helsinki, System Biology Research Group and Proteomics Unit,

2014

2014

Schrödinger Workshop for computational modeling of protein-ligand interactions and biologics

Eğitim Yönetimi ve Planlama

CSC (IT Center for Science), Helsinki

2013

2013

Immunological Methods

Eğitim Yönetimi ve Planlama

University of Helsinki

2013

2013

Academic Editing

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Helsinki University, Language Services

2010

2010

Workshop on Advanced Training Course in Algal Biotechnology

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ege Üniversitesi

2008

2008

Bilimde Yazım

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Dokuz Eylül Üniversitesi

2007

2007

Bioinformatics in Genomics and Proteomics (KRS-504)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Dokuz Eylül Üniversitesi

2007

2007

Kanser Biyokimyası Sempozyumu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ege Üniversitesi, EBİLTEM

2007

2007

IV. Ulusal Moleküler Biyoloji Ve Genetik Öğrenci Kış Okulu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul üniversitesi

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Genomiks, Mikrobiyal Genetik, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

A general view on virulence determinants and infection strategies of Yersinia enterocolitica

Bozcal E.

Minerva Biotecnologica, cilt.32, ss.29-37, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Investigation of the effect of beta-lactam antibiotics and serum on growth and gene expression in Escherichia coli strain JJ1886

Bozcal Dagdeviren E.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.48, ss.1340-1350, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Detection of plasmid-mediated AmpC beta-lactamase in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae

YILMAZ N. O. , AGUS N., Bozcal E. , Oner O., UZEL A.

INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.31, ss.53-59, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Isolation and identification of Staphylococcus aureus obtained from cheese samples

Bozcal E.

Food and Health, cilt.6, ss.141-159, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Distribution and virulence properties of extra-intestinal pathogenic Escherichia coli in Turkey

Bozcal E.

Microbiologia Medica, cilt.31, ss.99-102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Investigation and comparison of bacterial genera in Mytilus galloprovincialis collected from Istanbul and Izmir coastal stations of Turkey

Bozcal E. , Dagdeviren M.

EMBO|EMBL Symposium: New Approaches and Concepts in Microbiology, Heidelberg, Almanya, 10 - 13 Temmuz 2019, ss.124

2019

2019

Identification and phylogenetic analysis of Staphylococcaceae and Enterococcaceae members obtained from cheese samples

Bozcal E.

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.79

2018

2018

Investigating microbial load of Mytilus galloprovincialis from two stations of İzmir

DAĞDEVİREN M., BOZÇAL E.

INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.344

2018

2018

Expression of serum resistance and ß-lactamase associated genes in the presence of ß- Lactam antibiotics in Escherichia coli ST131 O25b:H4 strain JJ1886

Bozcal E.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.366

2017

2017

Phylogenetic relationship and virulence properties of extraintestinal pathogenic Escherichia coli

Bozcal E. , Eldem V., Aydemir S., Skurnik M.

10th Balkan Congress of Microbiology, Sofia, Bulgaristan, 16 - 18 Kasım 2017, ss.17

2017

2017

Genomic regions associated with virulence and antibiotic resistance in Extraintestinal Pathogenic Escherichia coli strains Phylogenetic group B2

Bozcal E. , Eldem V., Aydemir S., Skurnik M.

7th European Conference on Prokaryotic and Fungal Genomics, Göttingen, Almanya, 19 - 22 Eylül 2017, ss.20

2017

2017

Role of genomic islands in pathogenic Escherichia coli

Bozcal E.

The 15th Finnish Microbial Pathogenesis Day and 65 Year Anniversary Symposium, Helsinki, Finlandiya, 21 - 23 Ağustos 2017, ss.7

2016

2016

Enfeksiyon sırasında Yersinia enterocolitica virülans genlerinin regülasyonu

BOZÇAL E.

XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2016, ss.162

2016

2016

Response of Extendend-Spectrum ß-Lactamase Producing Escherichia coli to Human Serum

BOZCAL DAGDEVİREN E.

3rd CONGRESS OF BALTIC MICROBIOLOGISTS, Vilnius, Litvanya, 18 - 21 Ekim 2016, ss.59-60

2014

2014

Isolation of pathogenic Yersinia enterocolitica strains from waste water and pig farm in Izmir Region

BOZÇAL E. , UZEL A., Aydemir S., Skurnik M.

2nd Congress of Baltic Microbiologist, Tartu, Estonya, 16 - 19 Ekim 2014, ss.1

2014

2014

Denizel kökenli filamentöz fungus izolatlarından fitaz üretimi ve karakterizasyonu

Kalkan O., BOZÇAL E. , Hameş-Kocabaş E. E. , Uzel A.

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.173

2013

2013

Ege Bölgesinde saptanan O157:H7 Escherichia coli olgusu

BOZÇAL E. , Aydemir Ş., Yiğittürk G., Uzel A., Tünger A., Çilli F.

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2013, ss.282-283

2008

2008

Prevalance of Metallo-Beta Lactamase Among Pseudomonas aeruginosa Isolates Resistant to İmipenem

Agus N., Yilmaz N., BOZÇAL E.

International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Ağustos 2008, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Insight into the Mobilome of Escherichia coli

Bozcal E.

The Universe of Escherichia coli, Marjanca Starcic Erjavec, Editör, Intechopen, London, ss.1-14, 2019

2017

2017

Toxicity of ß-Lactam Antibiotics: Pathophysiology, Molecular Biology and Possible Recovery Strategies

Bozcal E. , Dagdeviren M.

Poisoning - From Specific Toxic Agents to Novel Rapid and Simplified Techniques for Analysis, Ntambwe Malangu, Editör, Intechopen, Rijeka, ss.88-105, 2017

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

American society of Microbiology (ASM)

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Üye

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Türk İmmünoloji Derneği

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2020

Temmuz 2020

MOLECULAR BIOLOGY REPORTS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

INFECTION GENETICS AND EVOLUTION

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

Food and Health

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Journal of Medicinal Plants Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Journal of Medicinal Plants Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

Journal of Medicinal Plants Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

African Journal of Microbiology Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

African Journal of Microbiology Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

African Journal of Microbiology Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Acta Pathologica Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS)

SCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

EMBO|EMBL Symposium: New Approaches and Concepts in Microbiology

Katılımcı

Heidelberg-Almanya

2019

2019

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019)

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2018

2018

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

7th European Conference on Prokaryotic and Fungal Genomics

Katılımcı

Göttingen-Almanya

2017

2017

The 15th Finnish Microbial Pathogenesis Day and 65 Year Anniversary Symposium

Katılımcı

Helsinki-Finlandiya

2016

2016

XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

3rd CONGRESS OF BALTIC MICROBIOLOGISTS

Katılımcı

Vilnius-Litvanya

2015

2015

4th European Congress of Immunology (ECI) Vienna

Katılımcı

Vienna-Avusturya

2014

2014

2nd Congress of Baltic Microbiologist

Katılımcı

Tartu-Estonya

Burslar

2019 - 2019

2019 - 2019

EMBO Travel Grant-Microbial Metagenomics: A 360 approach

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2019 - 2019

2019 - 2019

ESCMID Post Graduate Course Attendance Grant

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2018 - 2018

2018 - 2018

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK

2017 - 2017

2017 - 2017

Kongre Katılılım Desteği

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2017 - 2017

2017 - 2017

2224-A-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK

2016 - 2016

2016 - 2016

Ulusal Kongre Katılım Destek Bursu

Diğer Resmi Kurumlar

2015 - 2015

2015 - 2015

Yurtdışı Kongre Katılım Destek Bursu

Diğer Resmi Kurumlar

2014 - 2014

2014 - 2014

Yurt dışı doktora araştırma bursu

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2013 - 2014

2013 - 2014

Yurt dışı Doktora araştırma bursu

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2012 - 2013

2012 - 2013

Tübitak Projesi-Bursiyer

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 56

h-indeksi (WOS): 4

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Study Group for Genomic and Molecular Diagnostics-ESGMD

https://www.escmid.org/research_projects/study_groups/genomic_molecular_diagnostics/

ESCMID, Switzerland