Arş.Gör.

Elif OĞUZ


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Türkiye

2014 - 2018

2014 - 2018

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ticaret Hukuku, Özel Hukuk, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Sermaye Şirketlerinin Bulundukları Ülke Dışındaki Şubelerine İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Oğuz E.

Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.52-84, 2020

2020

2020

Marka Yönergesi

Kaya A. , Aşıkoğlu Ş. İ. , Oğuz E.

Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk -Acquis Communautaire’in Alınması- Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Kaya A.,Engin B. İ.,Paslı A.,Aşıkoğlu Ş. İ.,Oğuz E., Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.609-645, 2020

2020

2020

Patent Sahibinin Rekabeti Sınırlayıcı Faaliyetleri Sebebiyle Zorunlu Lisans

Oğuz E.

Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen,Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Editör, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.579-609, 2020