Assoc. Prof.Elife AKİŞ


Faculty of Economics, Department of Economics

Department of Economic Policy


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy

Metrics

Publication

30

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2002 - 2008

2002 - 2008

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Politikası, Turkey

1993 - 1999

1993 - 1999

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, İktisat, Turkey

1991 - 1993

1991 - 1993

Associate Degree

Erciyes University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İşletmecilik, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'nin Uluslararası Rekabet Gücü: Türk Beyaz Eşya Sanayii İçin Bir Uygulama

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat /İktisat

2002

2002

Postgraduate

Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı sermaye Yatırımları ve Türkiye'deki Gelişimi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Politikası / İktisat

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Education Management and Planning

İ.Ü. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

2021

2021

Empati Becerisi ve Empatik İletişim

Personal Evolution

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2017

2017

Ebru Kursu, İSMEK Ebru Kursu El Sanatları Teknolojisi

Other

İSMEK, Beylikdüzü Halk Eğitim Merkezi

2014

2014

Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri

Education Management and Planning

AUZEF Hizmetiçi Eğitim

2014

2014

Hedef Kitle Odaklı Editörlük

Education Management and Planning

AUZEF Hizmetiçi Eğitim

2014

2014

Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

Education Management and Planning

AUZEF Hizmetiçi Eğitim

2014

2014

Soru Hazırlama Teknikleri

Education Management and Planning

AUZEF Hizmetiçi Eğitim

2013

2013

Girişimcilik

Education Management and Planning

İÜ TTM ile TÜSSİDE

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2008 - 2010

2008 - 2010

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

1999 - 2008

1999 - 2008

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş II

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat II

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Postgraduate

Postgraduate

AB'de Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat I

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat II

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat II

Doctorate

Doctorate

Küresel Rekabet ve Avrupa Birliği

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat I

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat I

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş II

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat I

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat II

Postgraduate

Postgraduate

Rekabet Gücü Stratejileri ve Türkiye

Undergraduate

Undergraduate

iktisadi Giriş II

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat I

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye ve Dünya Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat II (İ.Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat II (Örgün)

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Genel Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat I (Örgün)

Associate Degree

Associate Degree

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (İ.Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat I (İ.Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

Dünya Ekonomisi (İ.Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

Dünya Ekonomisi (Örgün)

Associate Degree

Associate Degree

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (Örgün)

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat (C Grubu)

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat (C Grubu)

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat (D Grubu)

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat (D Grubu)

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat (D Grubu)

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat (C Grubu)

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Sistemler

Undergraduate

Undergraduate

Uluslar arası İktisat Teorisi ve Politikası

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş II (Örgün)

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Sistemler-II

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş II (İkinci Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Avrupa Birliği ve Entegrasyonlar

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Sistemler-I

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Bilgi toplumunda elektronik ticaret ve Türkiye örneği

Akiş E. (Consultant)

K.GÖKMEN(Student)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Türk Otomotiv Sanayii’nin Rekabet Gücü Analizi (2011-2020)

Baykara T. C. , Akiş E.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES OF THE KIRKLARELI UNIVERSITY, vol.11, no.1, pp.1-25, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Ekonomik Karmaşıklık Düzeyi ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişkinin Analizi: ASEAN Ülkeleri Örneği

Akiş E., Soyyiğit S.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi, vol.18, no.38, pp.865-885, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2020

2020

Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (2005-2020)

Akiş E.

THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, no.49, pp.403-420, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2020

2020

2008 Global Finans Krizinden Sonra Merkez Bankaları’nın En Son Görevi Olarak Finansal İstikrar ve Türkiye Örneği

Işık D., Akiş E.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.33-52, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Türkiye’de Beşeri Sermayenin İllerin Kalkınma Düzeyine Etkisi Yatay Kesit Veri Analizi

Çokcanlı M., Akiş E.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.250-268, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Sınır Ötesi Tarım Yatırımlarının Geleceği ve Ülkelerin Sınır Ötesi TarımYatırımı İhtiyacının Tespiti İçin Bir Yaklaşım

Gülgönül A., Akiş E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.2, pp.531-553, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2019

2019

Türkiye’de Beyaz Eşya Sanayii’nin Rekabet Gücü

Akiş E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.4, pp.232-247, 2019 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Investigation of the relationship between economic complexity level and human development level: comparison of developed and developing countries

Soyyiğit S., Eren E., Akiş E.

Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.6, no.3, pp.162-174, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

Industry 4.0 and Competitiveness

Türel M., Akiş E.

Research Journal of Business and Management, vol.6, no.3, pp.204-212, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

Türkiye’de Turizm Gelirleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi (1970-2016)

Dereli D. D. , Akiş E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.2, pp.467-477, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2017

2017

Competitiveness analysis of the Turkish chemical industry: a comparison with the selected European Union countries

Akiş E.

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.4, no.2, pp.129-137, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2016

2016

Comparison of Turkish Chemical Industry with BRIC Countrieson the Basis of RevealedComparative Advantages

Akiş E. , Çetin M.

Ekonometri ve İstatistik e-Dergi, no.24, pp.40-59, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2011

2011

Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Kalkınma Yaklaşımındaki Gelişmeler ve Bölgesel Kalkınma Ajansları

Akiş E.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları, no.44, pp.236-256, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2008

2008

Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi ve Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye

AKİŞ E.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları, no.36, pp.45-62, 2008 (National Refreed University Journal)

2003

2003

1990 Sonrası Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

AKİŞ E.

İstanbul Sanayi Odası Dergisi, no.451, pp.54-58, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türkiye’de Kadın Girişimciliği: Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler, Karşılaştıkları Engeller ve Çözüm Önerileri

Akiş E.

IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.470-474 Sustainable Development

2019

2019

The Relationship Between Industy 4.0 and Competitiveness

AKİŞ E., TÜREL M.

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.23

2019

2019

Investigation of the Relationship Between Economic Complexity Level and Human Development Level: Comparison of Advanced and Developing Countries

SOYYİĞİT S., EREN E., AKİŞ E.

3rd Worlf Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.25

2017

2017

Rekabet Gücünü Arttırmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi

AKİŞ E.

III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.750-759

2016

2016

Türkiye'de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücüne Etkisi

AKİŞ E.

T.C. Kültür Üniversitesi 2. Üretim Ekonomisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 April 2016, pp.1-8

2015

2015

Innovation and Competitive Power

Akiş E.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.195, pp.1311-1320 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Türkiye'de 2000 Sonrasında Tarım Kesiminde Uygulanan Mali Politikalar: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Akiş E. , Soyyiğit S.

in: Türkiye'de 2000 Sonrası Kamu Maliyesi İktisadi, Mali ve Sektörel Gelişmeler, Halil KETE, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.197-228, 2021

2021

2021

Türkiye'deki Suriyeli Kadın ve Çocukların Sosyo-Ekonomik Açıdan Entegrasyon Sorunu: Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri

ÇAK D. , BAYRAKDAR S., AKİŞ E.

in: Göç ve Etkileri- Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika, Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Doç.Dr. Demet Çak, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.85-110, 2021

2017

2017

Entrepreneurship, Economic Growth and Development

AKİŞ E.

in: Emerging Trends in Business An Interdisciplinary Approach, Kazan H., Baykal M., Editor, Peter Lang, Frankfurt Am Main, pp.1-190, 2017

2011

2011

Türkiye'de 2000 Sonrası Uygulanan Maliye Politikaları

Akiş E., Soyyiğit S., Çağlar Ü.

in: 2000 Sonrası Türk İktisadının Değişimi, Alpaydın Y.,Tunalı H., Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.105-149, 2011

2011

2011

Türkiye’de 2000 Sonrası Uygulanan Para ve Kur Politikaları

Soyyiğit S., Akiş E. , Çağlar Ü.

in: 2000 Sonrası Türk İktisadının Değişimi, Alpaydın Y.,Tunalı H., Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.69-103, 2011

Supported Projects

2020 - 2021

2020 - 2021

Göç ve Farklı Boyutlarıyla Göçün Etkileri

Project Supported by Other Official Institutions

Çak D. (Executive), Karakaş M.(Executive), Çak M., Kızıl C., Yorğun S., Yıldırım Dalyan S., et al.

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

January 2021

January 2021

Journal of Economic Policy Researches

Other Indexed Journal

November 2020

November 2020

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

MSKÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

May 2019

May 2019

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Awards

October 2017

October 2017

En İyi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü

Iıı. International Entrepreneurship, Employment And Career Congress, Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiCongress and Symposium Activities

17 October 2019 - 20 October 2019

17 October 2019 - 20 October 2019

IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer KongresiSustainable Development

Attendee

Muğla-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer KongresiSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı Hazırlık Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

2. Üretim Ekonomisi Kongresi

Attendee

-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

1. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

Jury Memberships

October-2021

October 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

September-2021

September 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

September-2021

September 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

August-2021

August 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2021

July 2021

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2021

July 2021

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Kültür Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Kültür Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

April-2019

April 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Kültür Üniversitesi