Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law, Turkey

 • 2016 - 2018 Postgraduate

  Istanbul 29 Mayis University, Faculty Of Internatıonal Islamıc Relıgıons, Temel İslam Bilimleri (Hadis), Turkey

 • 2011 - 2016 Undergraduate

  Istanbul 29 Mayis University, Faculty Of Internatıonal Islamıc Relıgıons, İslam Ve Din Bilimleri, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Mevkuf Hadisin Merfû Rivâyet Edilmesi İle İlgili Müslim'e Yöneltilen Eleştiriler (Tetebbu' Özelinde)

  Istanbul 29 Mayis University, Uluslararası İslam Ve Din Bilimleri Fakültesi, Temel İslam Bilimleri (Hadis)