Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri / Hadis, Türkiye

 • 2016 - 2018 Yüksek Lisans

  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Uluslararası İslam Ve Din Bilimleri Fakültesi, Temel İslam Bilimleri (Hadis), Türkiye

 • 2011 - 2016 Lisans

  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Uluslararası İslam Ve Din Bilimleri Fakültesi, İslam Ve Din Bilimleri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  Mevkuf Hadisin Merfû Rivâyet Edilmesi İle İlgili Müslim'e Yöneltilen Eleştiriler (Tetebbu' Özelinde)

  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Uluslararası İslam Ve Din Bilimleri Fakültesi, Temel İslam Bilimleri (Hadis)