Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Disfajisi Olan İnme Hastalarının Klinik Özellikleri ve Fiberoptik Endoskopik Yutma Değerlendirmesi Sonuçları

28. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi- Online, Turkey, 8 - 11 April 2021, pp.215-216

Ankilozan spondilitli hastalarda fibromiyalji: Sıklığı ve karakteristik özellikleri

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ E-KONGRE 2020, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.77 Creative Commons License

İnmeli Hastalarda Vücut Ağırlığı Destekli Yürüme Bandı Eğitiminin Etkinliği: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.410

Spinal Subdural Ampiyem Sonucu Oluşan Parapleji: Olgu Sunumu

6.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 11 November 2018, pp.109

Books & Book Chapters

Serebral Palsili Çocuklarda Ağrı

in: Serebral Palsiye Multidisipliner Yaklaşım, İçağasıoğlu A., Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.48-55, 2019