Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Deniz Yolu İle Eşya Taşımalarında Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluk Sebepleri

Deniz Hukuku Dergisi, pp.99-113, 2011 (Other Refereed National Journals)

TTK Tasarısı’nın “Deniz Ticareti” Başlıklı 5. Kitabında Yer Alan Hükümler Hakkında,

Deniz Hukuku Dergisi, vol.1, pp.1-295, 2006 (National Refreed University Journal)

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Hukukunun Deniz Kabotajı Tekeline İlişkin Sorunları

Deniz Hukuku Dergisi, vol.6-7, pp.61-73, 2004 (Other Refereed National Journals)

Fautfracht

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.36, no.53, pp.525-552, 2004 (National Refreed University Journal)

Pişmanlık Navlunu

Deniz Hukuku Dergisi, pp.39-59, 2003 (Other Refereed National Journals)

Tekne Sigortasında Geminin Denize Elverişsizliğinin Sigorta Himayesine Etkisi

Sigorta Hukuku Dergisi, no.1, pp.30-35, 2003 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Deniz Taşımalarında Uygulanacak Kural Sorunu

Deniz Hukuku Dergisi, vol.5, pp.45-56, 2002 (Other Refereed National Journals)

Deniz Yolu İle Eşya Taşımalarında Geç Teslimden İleri Gelen Zararlardan Sorumluluk

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.22, pp.1039-1056, 2002 (National Refreed University Journal)

Lahey Kuralları İle Türk Ticaret Kanunu Arasında Uygulanacak Kurallar Sorunu

Deniz Hukuku Dergisi, vol.4, pp.39-60, 1999 (Other Refereed National Journals)

Eşyanın Geç Teslim Edilmesinden İleri Gelen Zararlardan Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Hukuku Dergisi, vol.2, no.2, pp.79-91, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Kanuni Halefiyeti

Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 December 2017, pp.467-482

Mal Sigortalarında Sigortacının Kanuni Halefiyetine İlişkin Bazı Hususlar

Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 02 February 2018, pp.483-496

Sigortacının Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü

Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 02 February 2018, pp.391-422

Sorumluluk Sigortalarında Riziko

Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 December 2017, pp.423-466

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü

( 8.4.2011 tarihinde Sigorta Hukuku Türk derneği tarafından düzenlenen sempozyum), İstanbul, Turkey, 08 April 2011, pp.1

Deniz Yolu ile Eşya Taşımalarında Taşıyanın Yangın Zararlarından Sorumsuzluğu

(16.1.2011 tarihinde Deniz Hukuku Derneği tarafından düzenlenen panel), İstanbul, Turkey, 16 January 2011, pp.1

Brokerler ve Aracılar ile İlgili Son Hukuki Gelişmeler ve Beklentiler

17.2.2010 tarihinde Sigorta Brokerleri Derneği tarafından düzenlenen panel), İstanbul, Turkey, 17 February 2010, pp.1

Sigorta Tazminatı Borcuna İlişkin Sulh – İbra Sözleşmelerinin Geçerliliği

Altıncı Yargıtay Kararları ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 June 2002, pp.116-124

Tekne Sigortası Sözleşmelerine Eklenen Sınıflama ( Classification) Klozunun Türk Hukuku Bakımından Niteliği ve Geçerliliği

Beşinci Yargıtay Kararları ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 June 2001, pp.36-41

Tekne Sigortasında Geminin Denize Elverişsizliğinin Sigorta Himayesine Etkisi

Sigorta Hukuku Türk Derneği tarafından 8.6.2001 tarihinde düzenlenen “Beşinci Yargıtay Kararları ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 June 2001, pp.30-35

Tekne Sigortası Sözleşmelerine Eklenen Sınıflama

Beşinci Yargıtay Kararları ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 June 2001, pp.36-41

Türk Eximbank Tarafından Yapılan İhracat Kredi Sigortası

Dördüncü Yargıtay Kararları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 May 1999, vol.1, pp.29-49

Books & Book Chapters

Other Publications