Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Pişmanlık Navlunu

Deniz Hukuku Dergisi , no.1-4, pp.39-59, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dopingle Mücadelede Ödüllerin İadesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1. Spor Hukuku Zirvesi ("Dopingle Mücadelede Ödüllerin İadesi",Sporda Doping, Prof Dr. Selçuk Öztek’e Armağan, Editör: Prof. Dr. Murat Balcı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2022, s. 9-19), İstanbul, Turkey, 20 October 2021, pp.9-19

Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Kanuni Halefiyeti

Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 December 2017, pp.467-482

Mal Sigortalarında Sigortacının Kanuni Halefiyetine İlişkin Bazı Hususlar

Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 02 February 2018, pp.483-496

Sorumluluk Sigortalarında Riziko

Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 December 2017, pp.423-466

Sigortacının Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü

Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, Bursa, Turkey, 02 February 2018, pp.391-422

Deniz Yolu ile Eşya Taşımalarında Taşıyanın Yangın Zararlarından Sorumsuzluğu

Deniz Hukuku Derneği tarafından düzenlenen Sempozyum, Turkey, 13 January 2011

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü

( 8.4.2011 tarihinde Sigorta Hukuku Türk derneği tarafından düzenlenen sempozyum), İstanbul, Turkey, 08 April 2011, pp.1

Brokerler ve Aracılar ile İlgili Son Hukuki Gelişmeler ve Beklentiler

17.2.2010 tarihinde Sigorta Brokerleri Derneği tarafından düzenlenen panel), İstanbul, Turkey, 17 February 2010, pp.1

Tekne Sigortasında Geminin Denize Elverişsizliğinin Sigorta Himayesine Etkisi

Beşinci Yargıtay Kararları ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 June 2001, pp.30-35

Sigorta Tazminatı Borcuna İlişkin Sulh – İbra Sözleşmelerinin Geçerliliği

Altıncı Yargıtay Kararları ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 June 2002, pp.116-124

Tekne Sigortası Sözleşmelerine Eklenen Sınıflama

Beşinci Yargıtay Kararları ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 June 2001, pp.36-41

Türk Eximbank Tarafından Yapılan İhracat Kredi Sigortası

Dördüncü Yargıtay Kararları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 May 1999, vol.1, pp.29-49

Books & Book Chapters

Insurance Law

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2022

Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi

in: Av. Dr. Halûk Burcuoğlu Armağanı, Tacar Çağlar, Editor, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, pp.737-768, 2022

Maritime Law

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020

Sigorta ve Reasürans Brokerliği ve Brokerlik Faaliyeti Dolayısıyla Kurulan Hukuki İlişkiler

in: Prof. Dr. İlhan Ulusan'a Armağan, Prof. Dr. Atilla Altop,Prof. Dr. Rudolf Welser,Cüneyt Bellican,Nihal Ural Çınar,Güler Gümüşsoy Kararkurt, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.783-798, 2016

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Faaliyet Alanı Sınırlaması (Başka İşle İştigal Yasağı)

in: Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, Prof. Dr. Baki İlkay Engin,Başak Baysal,Tülay Aydın Ünver, Editor, On İki Levha Yayıncılık A. Ş. , İstanbul, pp.1813-1852, 2010

Zarar Sigortalarında Sigorta Himayesinin Sınırlandırılması ve Davranış Yükümlülüklerinin Teminat Şartı Ya Da İstisna Olarak Öngörülmesi Sorunu

in: Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegân Kender'e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, YOK, Editor, Çizgi Basım Yayın Ltd. Şti., İstanbul, pp.1185-1194, 2007 Creative Commons License

Tekne Sigortası Sözleşmesi

Beta Yayınları, İstanbul, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Insurance (Law)

TÜBITAK Yayınları, pp.s. 55, 2022

Other Publications

Metrics

Publication

56

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

8