General Information

Institutional Information: Faculty Of Literature, Ancient Languages And Cultures, Department Of Classical Greek Language And Literature
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Ancient Languages and Literatures, Greek Language and Literature

Metrics

Publication

29

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

20.05.1972 yılında Muğla’da doğdu. 1989 yılında Bakırköy Lisesi’nden mezun oldu. 1990 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda lisans öğrenimine başladı. Öğrenciliği esnasında 1993-1994-1995 yıllarında Prof. Dr. Oktay Belli başkanlığında, Doğu Anadolu’da Van İlinin doğusunda yer alan Aşağı ve Yukarı Anzaf Kaleleri Urartu kazıları ile aynı bölgede yürütülen yüzey araştırmalarına katıldı. Yine 1994 yılı içerisinde Dr. Wolfgang Radt başkanlığındaki Bergama (Pergamon) antik kenti kazılarına iştirak etti. 1995 yılındaki lisans mezuniyetinin ardından İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 26.01.1996 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996-1997-1998-1999 yıllarında Avusturya Bilimler Akademisi-Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından desteklenen, Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu-Prof.Dr. Güler Çelgin-Doç.Dr. A. Vedat Çelgin başkanlığında yürütülen Termessos ve Egemenlik Alanı Epigrafik-Tarihi Coğrafi Yüzey Araştırmaları ile Doğu ve Kuzeydoğu Lykia-Güneybatı Pisidia Epigrafik-Tarihi Coğrafi Yüzey Araştırmaları’nda görev aldı. 1997 yılında Doç.Dr. Sait Başaran başkanlığındaki Enez (Ainos) antik kenti kazıları kapsamında yürütülen sualtı araştırmalarına iştirak etti. 1996 yılında başladığı “Pausanias, Eseri ve Tarihçiliği”  konulu Yüksek Lisans Tezini 1999 yılında tamamladı. 2000 yılı Temmuz ayında bitirdiği askerlik görevinin ardından, 2000-2001 Eğitim Yılı Bahar Döneminde İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora Programına kayıt yaptırdı. Ders döneminin ardından 2002-2003 Eğitim Yılı Bahar Döneminde başladığı “Küçük Asya’nın Güneyindeki Helios Kültleri” konulu tezini tamamlayarak 06.12.2007 tarihinde doktora programından mezun oldu. 2009 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde Yrd. Doç. unvanını almaya hak kazandı. Bu unvan daha sonra Dr. Öğretim Üyesi olarak kullanılmaya başlandı. 2005-2006 yıllarında Kilikia bölgesi ve ayrıca 2008-2011 yılları arasında Dorylaion (Eskişehir) ve territorium'unda epigrafik yüzey araştırmalarına bilimsel ekip üyesi olarak katıldı. 2018 yılından itibaren Antalya İl sınırları içindeki Termessos antik kentinde Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ferit Baz başkanlığında yürütülmekte olan ve halen devam eden epigrafik yüzey araştırmalarına bilimsel heyet üyesi olarak katılmaktadır. 2019 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafınca verilen Doçent unvanını almaya hak kazanan Emre Erten, 2021 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün onayıyla "Eskişehir İli Epigrafik Yüzey Araştırması" adlı projenin başkanlığını yürütmektedir. Doç. Dr. Emre Erten halen İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmektedir.

Contact

Email
emre.erten@istanbul.edu.tr
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/emre.erten/
Office Phone
+90 212 455 5700 Extension: 15854
Office
3. Kat C Blok no. 8
Address
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ordu Caddesi, No. 196, 34134, Fatih/İstanbul