Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk İnkılabı: Devlet Şekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları (Journal of Turkish Legal History), vol.2019, no.28, pp.139-146, 2019 (Other Refereed National Journals)

II. Meşrutiyet'te Siyasal İktidarın Sorgulanması: Kavasoğlu Fuad'ın Leon Duguit Çevirisi

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, vol.2014 Bahar, no.17, pp.77-95, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de Hukuk Lisansüstü Öğretim Tarihi Bakımından Edip Serdengeçti'nin Doktora Tezinin Yeri

II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2016, vol.II, pp.325-338

Books & Book Chapters

Other Publications