Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk İnkılabı: Devlet Şekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları (Journal of Turkish Legal History), cilt.2019, ss.139-146, 2019 (Hakemsiz Dergi)

II. Meşrutiyet'te Siyasal İktidarın Sorgulanması: Kavasoğlu Fuad'ın Leon Duguit Çevirisi

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, cilt.2014 Bahar, no.17, ss.77-95, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de Hukuk Lisansüstü Öğretim Tarihi Bakımından Edip Serdengeçti'nin Doktora Tezinin Yeri

II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 May 2016, cilt.II, ss.325-338

Kitap & Kitap Bölümleri

Dönüşen Toplum - Dönüşen Hukuk II: Yöntem

Marx ve Ardıllarında Hukuk ve Yöntem Üzerine Notlar, Işıktaç Y., Editör, Sümer Kitabevi, İstanbul, ss.75-108, 2016

Diğer Yayınlar