Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Corporate Governance in Turkey: The Case of Borsa Istanbul 50 Companies

CORPORATE GOVERNANCE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: EMERGING MARKETS FOCUS, pp.107-131, 2015 (SSCI) identifier

Kurumsal Eğitim ve Geliştirme Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Elektronik Öğrenme

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.5, no.20, pp.109-117, 2003 (SSCI)

Rekabet Avantajı Kazanmada Örgütsel Esnekliğin Önemi

AMME IDARESI DERGISI, vol.31, no.3, pp.75-86, 1998 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

Turkish Corporate Governance Principles and Corporate Governance Index Companies

Journal of Accounting and Finance, vol.11, pp.60-75, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

An Empirical Research of Ethical Banking in Turkey

Journal of Modern Accounting and Auditing, vol.7, no.3, pp.289-304, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Corporate Reputation and Financial Performance: Evidence From Turkey

Research Journal of International Studies, no.18, pp.73-84, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Corporate Governance In Non-Financial Service Sector Firms Listed In Istanbul Stock Exchange

Journal of Leadership, Accountability and ETHICS, vol.8, pp.90-106, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Business Ethics, Corporate Social Responsibility and Multinational Companies

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.41-65, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Impact Of Strategic Human Resource Management On Organizational Performance

Journal of Naval Science and Engineering, vol.6, no.2, pp.100-116, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Türk Bankacılık Sektöründeki Durumu

İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.59, no.2, pp.121-154, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Futbol Sponsorluğunun Türkiye’deki Durumu

İKTİSAT DERGİSİ, pp.48-53, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İnternet Çağında Başarının Yeni Anahtarı: E-Kültür

Kalder Forum Dergisi, no.13, pp.11-15, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Sürdürülebilirlikte İşletmelerin Rolü

Çevre ve Mühendis, no.25, pp.39-41, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Duygusal Zeka ve Liderlik

VERİMLİLİK DERGİSİ, no.1, pp.131-138, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışının Gelişimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.211-224, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Örgüt Kültürünün İşletmeler İçin Önemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.20, pp.81-87, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Çevre Muhasebesinin İki Yönü

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.11, pp.211-216, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Sürdürülebilir Kalkınma ve İşletmelerin Rolü

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.9, pp.287-294, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Toplam Kalite ve Çevre Yönetimi

VERİMLİLİK DERGİSİ, no.3, pp.85-92, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Corporate Social and Environmental Responsibility in the Service Sector: A Case Study From Turkey

2nd International Conference on Business and Management, Turkey, 1 - 04 July 2012, vol.4, no.2, pp.1-10 Sustainable Development

Corporate Social And Environmental Responsibility In The Service Sector: A Case Study From Turkey

2nd International Management and Organization Conference, Turkey, 1 - 04 July 2012, vol.4, no.2, pp.1-9

E-Learning: The Transformation in Corporate Training And Development

First International E-Learning Conference: Innovations In Learning For The Future, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2004

The Status Of Corporate Sustainability In Turkish Companies

Second Global Compact Academic Conference, United States Of America, 1 - 04 September 2004 Sustainable Development

E-Learning As A New Approach To Corporate Training and Development: A Case Study From Turkey

Proceedings of XI. World Business Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 July 2002, pp.388-395

Books & Book Chapters

Corporate Governance in Turkey: The Case of Borsa Istanbul (ISE) 50 Companies

in: Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Emerging Markets Focus, Boubaker, S., Khuong Nguyen, D., Editor, World Scientific, P., pp.107-132, 2014 Sustainable Development

Stratejik Yönetim ve Etik

in: İşletme Etiği, Zeyyat Sabuncuoğlu, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.85-103, 2011

Çokuluslu İşletmelerde Motivasyon ve Liderlik

in: Liderlik ve Motivasyon, Celalettin Serinkan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.255-274, 2008

Kurumsal Eğitimlerde E-Öğrenme

in: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm: Elektronik Öğrenme, Selim Yazıcı, Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.114-126, 2004

Rekabet Edebilirlikte İnsan Kaynakları Eğitiminin Rolü

in: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm: Elektronik Öğrenme, Selim Yazıcı, Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.17-40, 2004

E-Öğrenmede Kurum Kültürü ve Motivasyon

in: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm: Elektronik Öğrenme, Selim Yazıcı, Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.148-164, 2004

Other Publications