General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Department Of Islamic History
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, History of Islam

Metrics

Publication

22

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

8

Biography

2014 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans programını tamamladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini “Erken Memlük Döneminde Bir İlmî Müessese: İbn Tolun Camii (1296-1388)” adlı teziyle 2017 yılında tamamladı. 2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’ne (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında araştırmacı olarak kabul edildi. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2022 yılında Birleşik Krallık’ta Birmingham Üniversitesi’nin School of History and Cultures bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sürdürdüğü doktora çalışmasını “Uleymî’nin Kudüs Tarihi: Memlükler Döneminde Kudüs’te Âlimler ve Eğitim Kurumları” başlıklı teziyle 2022 yılında tamamladı. XII.-XVI. yüzyıllar arasında Mısır-Şam bölgesinde eğitim, eğitim kurumları, vakfiyeler, ulema, tarih ve biyografi yazıcılığı gibi konularda çalışmalarını sürdürmekte, bu alanlara dair çeşitli kitap, makale, kitap bölümü, çeviri ve tebliğleri bulunmaktadır.

Contact

Email
enesmidilli@istanbul.edu.tr
Web Page
https://avesis.istanbul.edu.tr/enesmidilli
Office Phone
+90 212 532 6011 Extension: 27904
Fax Phone
+90 212 532 6011
Office
Oda Numarası: 513