Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CONTROVERSY OVER WOMEN’S SURNAME:INDIVIDUAL RIGHTS VS. FAMILY UNITY

The 13th Women’s Worlds (WW) Congress / Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13thWomen’s Worlds Congress, Florianopolis, Brazil, 30 July - 04 August 2017, pp.1-9 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

On İki Levha, İstanbul, 2022 Creative Commons License

"İkinci El Satışlarda” Ayıptan Doğan Sorumluluğun Zamanaşımı Süresi

in: Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, Tufan Öğüz Kerem Öz, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.93-116, 2022

Zümrede Halefiyet İlkesi Işığında Mirastan Feragatin Altsoya Etkisi (TMK 528 III Kuralının Anlamı)

in: Prof.Dr.Sermet Akman'a Armağan, Saibe Oktay Özdemir,Azra Arkan Serim,Atilla Altop, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.379-403, 2020

Distance Contracts

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law Private Law -Transposition of Acquis Communautaire-Remarks, Assesments, Suggestions, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.905-928, 2020 Creative Commons License

Tarımsal Önalım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu'na Armağan, Cilt-I, İstanbul, 2020, Saibe Oktay Özdemir,Atilla Altop,Azra Arkan Serim, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.733-749, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Off-Premises Contracts

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law Private Law -Transposition of Acquis Communautaire-Remarks, Assesments, Suggestions, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.885-904, 2020 Creative Commons License

Tarımsal Önalım Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu'na Armağan, Cilt-I, İstanbul, 2020, Saibe Oktay Özdemir, Atilla Altop, Azra Arkan Serim, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.733-749, 2020

Ergin Çocuk Nafakası

in: Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları, cilt II Aile Hukuku, Engin B.İ, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.3-34, 2019

Miras Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014

Mirastan Yoksunluk

Besir Kitabevi, İstanbul, 2010

Die gesetzliche Erbfolge im neuen türkischen Zivilgesetzbuch

in: Beiträge zum türkischen Recht: Erbrecht und Sozialrecht Band 9., Krüger H, Körtek Y., Editor, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, pp.29-38, 2010

Yedek Mirasçılık

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2003