Publications & Works

Articles Published in Other Journals

On Hegel's Concept of the Absolute

Kaygı Dergisi , no.15, pp.11-19, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Platon'un Ruhu ve Hegel'in Tini

Yeditepe'de Felsefe , no.7, pp.15-46, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Hegel Felsefesinde ‘Başlangıç’ Sorunu

Kutadgubilig , no.7, pp.15-32, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Korku ve Kaygıyı Kavramak

Felsefelogos , no.22, pp.67-73, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Haz ve Felsefe

Felsefelogos , no.19, pp.43-50, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Bir İletişim Tarzı Olarak Edebiyat

Felsefelogos , pp.73-78, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Otoritenin Gerekliliği ve Felsefe

Felsefelogos , no.16, pp.71-77, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hegel'in Sisteminde Düşünce ve Nesnesi

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018, vol.3, pp.59-76

Kant ve Hegel'de Özgürlük

I.Uluslarasası Felsefe Kongresi, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2010, pp.1

Hegel Felsefesi

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Felsefe Söyleşileri, İstanbul, Turkey, 10 October 2007, pp.96-149

Books & Book Chapters

Hegel ve Metafizik

in: Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Ankara, pp.455-468, 2020

Hegel'de Yaşam ve Ölüm Üzerine

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılk, Ankara, pp.218-240, 2017

Hegel’in Mutlak İdealizmi

Belge Yayınları, İstanbul, 2015

Hegel und Materialismus

in: Hegel-Jahrbuch Band “Hegel gegen Hegel II”, Andreas Arndt, Myriam Gerhard, Jure Zovko, Editor, Walter de Gruyter, Inc. , Berlin, pp.522-526, 2015

Siyaset Felsefesi

Auzef Ders Kitapları, İstanbul, 2014

Religion, Metaphysics and Science in Hegelian Philosophy

in: Science, Metaphysics, Religion, Evandro Agazzi, Editor, Francoagneli, Milano, pp.181-190, 2014

Hegel'de Özne ve Nesne Üzerine

in: Bir Arada Das Zwischen In- Between, Festschrift für Önay Sözer Armağanı, Sanem Yazıcıoğlu, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.555-569, 2013

Transendental ve Spekülatif Mantık

in: Şafak Ural’a Armağan, Yücel Yüksel, Editor, Alfa, İstanbul, pp.129-142, 2012

Alman İdealizmi ve Hegel

in: Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, Erdal Yılmaz, Editor, Küre, İstanbul, pp.46-89, 2012

Hegel Felsefesi Üzerine

in: Teoman Duralı’ya Armağan –Bir felsefe –Bilim Çağrısı (Festschrift in Honor of Teoman Duralı), Cengiz Çakmak , Editor, Dergah, İstanbul, pp.414-420, 2008

“Mimarlığın Mevcudiyeti” (“The Presence of Architecture”)

in: Zaman-Mekan, Eduard Führ, Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.40-57, 2008

G.W.F. Hegel

in: Modern Siyasal Düşünce Tarihi (A History of Modern Political Thought, Ian Hampsher-Monk, Editor, Say Yayınları, İstanbul, pp.499-588, 2004

Metrics

Publication

30

Project

1

Thesis Advisory

11