Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adorno'nun Minina Moralia'sının Sunuş'u

Felsefi Düşün, ss.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Hegel's Concept of the Absolute

Kaygı Dergisi, ss.11-19, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon'un Ruhu ve Hegel'in Tini

Yeditepe'de Felsefe, ss.15-46, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sonsuzluk Kavramı Bağlamında Hegelci Mutlak İdealizm

Kutadgubilig, ss.65-83, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hegelci Diyalektikte ‘Birşey’ ve ‘Başkası’

Kutadgubilig, ss.99-120, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hegel Felsefesinde ‘Başlangıç’ Sorunu

Kutadgubilig, ss.15-32, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korku ve Kaygıyı Kavramak

Felsefelogos, ss.67-73, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haz ve Felsefe

Felsefelogos, ss.43-50, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İletişim Tarzı Olarak Edebiyat

Felsefelogos, ss.73-78, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otoritenin Gerekliliği ve Felsefe

Felsefelogos, ss.71-77, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kant ve Hegel'de Özgürlük

I.Uluslarasası Felsefe Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 16 October 2010, ss.1

Hegel Felsefesi

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Felsefe Söyleşileri, İstanbul, Türkiye, 10 Ekim 2007, ss.96-149

Kitap & Kitap Bölümleri

Hegel’in Mutlak İdealizmi

Belge Yayınları, İstanbul, 2015

Hegel-Jahrbuch Band “Hegel gegen Hegel II”

Hegel und Materialismus, Andreas Arndt, Myriam Gerhard, Jure Zovko, Editör, Walter De Gruyter, Berlin/Boston, ss.522-526, 2015

Siyaset Felsefesi

Auzef Ders Kitapları, İstanbul, 2014

Science, Metaphysics, Religion

Religion, Metaphysics and Science in Hegelian Philosophy, Evandro Agazzi, Editör, Francoagneli, Milano, ss.181-190, 2014

Bir Arada Das Zwischen In- Between, Festschrift für Önay Sözer Armağanı

Hegel'de Özne ve Nesne Üzerine, Sanem Yazıcıoğlu, Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.555-569, 2013

Şafak Ural’a Armağan

Transendental ve Spekülatif Mantık, Yücel Yüksel, Editör, Alfa, İstanbul, ss.129-142, 2012

Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar

Alman İdealizmi ve Hegel, Erdal Yılmaz, Editör, Küre, İstanbul, ss.46-89, 2012

Teoman Duralı’ya Armağan –Bir felsefe –Bilim Çağrısı (Festschrift in Honor of Teoman Duralı)

Hegel Felsefesi Üzerine, Cengiz Çakmak , Editör, Dergah, İstanbul, ss.414-420, 2008

Teoman Duralı’ya Armağan Bir Felsefe-Bilim Çağrısı

“İlahiyatçı Abu I-Lait as-Semerkandi’nin Maturidi Okulu İçindeki Yeri” (“Die Stellung des Theologen Abu I-Lait as-Samarqandi in der Schule des Maturidi”) Hans Daiber, Cengiz Çakmak, Editör, Dergah, İstanbul, ss.170-179, 2008

Zaman-Mekan

“Mimarlığın Mevcudiyeti” (“The Presence of Architecture”), Eduard Führ, Editör, Yem, İstanbul, ss.40-57, 2008

G.W.F. Hegel

Modern Siyasal Düşünce Tarihi (A History of Modern Political Thought, Ian Hampsher-Monk, Editör, Say Yayınları, İstanbul, ss.499-588, 2004