Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adorno'nun Minina Moralia'sının Sunuş'u

Felsefi Düşün, ss.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Hegel's Concept of the Absolute

Kaygı Dergisi, ss.11-19, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon'un Ruhu ve Hegel'in Tini

Yeditepe'de Felsefe, ss.15-46, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sonsuzluk Kavramı Bağlamında Hegelci Mutlak İdealizm

Kutadgubilig, ss.65-83, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hegelci Diyalektikte ‘Birşey’ ve ‘Başkası’

Kutadgubilig, ss.99-120, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hegel Felsefesinde ‘Başlangıç’ Sorunu

Kutadgubilig, ss.15-32, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korku ve Kaygıyı Kavramak

Felsefelogos, ss.67-73, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haz ve Felsefe

Felsefelogos, sa.19, ss.43-50, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İletişim Tarzı Olarak Edebiyat

Felsefelogos, ss.73-78, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otoritenin Gerekliliği ve Felsefe

Felsefelogos, ss.71-77, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hegel'in Sisteminde Düşünce ve Nesnesi

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, cilt.3, ss.59-76

Kant ve Hegel'de Özgürlük

I.Uluslarasası Felsefe Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2010, ss.1

Hegel Felsefesi

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Felsefe Söyleşileri, İstanbul, Türkiye, 10 Ekim 2007, ss.96-149

Kitap & Kitap Bölümleri

Hegel ve Metafizik

Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, A. Kadir Çüçen, Editör, Sentez Yayıncılık, Ankara, ss.455-468, 2020

Hegel'de Yaşam ve Ölüm Üzerine

Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editör, Sentez Yayıncılk, Ankara, ss.218-240, 2017

Hegel’in Mutlak İdealizmi

Belge Yayınları, İstanbul, 2015

Hegel und Materialismus

Hegel-Jahrbuch Band “Hegel gegen Hegel II”, Andreas Arndt, Myriam Gerhard, Jure Zovko, Editör, Walter de Gruyter, Inc. , Berlin, ss.522-526, 2015

Siyaset Felsefesi

Auzef Ders Kitapları, İstanbul, 2014

Religion, Metaphysics and Science in Hegelian Philosophy

Science, Metaphysics, Religion, Evandro Agazzi, Editör, Francoagneli, Milano, ss.181-190, 2014

Hegel'de Özne ve Nesne Üzerine

Bir Arada Das Zwischen In- Between, Festschrift für Önay Sözer Armağanı, Sanem Yazıcıoğlu, Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.555-569, 2013

Transendental ve Spekülatif Mantık

Şafak Ural’a Armağan, Yücel Yüksel, Editör, Alfa, İstanbul, ss.129-142, 2012

Alman İdealizmi ve Hegel

Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, Erdal Yılmaz, Editör, Küre, İstanbul, ss.46-89, 2012

Hegel Felsefesi Üzerine

Teoman Duralı’ya Armağan –Bir felsefe –Bilim Çağrısı (Festschrift in Honor of Teoman Duralı), Cengiz Çakmak , Editör, Dergah, İstanbul, ss.414-420, 2008

“Mimarlığın Mevcudiyeti” (“The Presence of Architecture”)

Zaman-Mekan, Eduard Führ, Editör, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.40-57, 2008

G.W.F. Hegel

Modern Siyasal Düşünce Tarihi (A History of Modern Political Thought, Ian Hampsher-Monk, Editör, Say Yayınları, İstanbul, ss.499-588, 2004