General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics, Department Of Economics, Department Of Economic History
Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Economics, Economic History and History of Economic Thought

Names in Publications: ERCÜMEN BALCI

Metrics

Publication

9

Project

1

Thesis Advisory

15

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

1966’da Erdemli’de doğdu. 1977'de Erdemli Hürriyet İlkokulu; 1983'de Erdemli Lisesi; 1989'da Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1992, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde arşiv elemanı olarak çalıştı. 1992’de, İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 1994' de, "Osmanlı Maden Rejiminde Nizamnâmeler Dönemi ve İmtiyazlar" adlı tezle yüksek lisans ( İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Anabilim Dalı); 2001'de, "19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Maden İşletmeleri (Bulgardağı Maden İşletmesi Örneği) 1825-1908" adlı tezle, aynı kürsüde Doktora Programlarını tamamladı. 2005-2018 arasında İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent , 2018'den itibaren de Dr.Öğr.Üyesi olarak çalışmaktadır. 

Contact

Email
erbalci@istanbul.edu.tr
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/1895/
Office Phone
+90 212 440 0000 Extension: 11621
Office
İktisat fakültesi Ek Bina 2, kat 4, no: 412
Address
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilimdalı, Ek-bina 2, Kat 4, Beyazıt/İstanbul.