Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Attributing the Dispositive Transaction in Movable Properties to a Due Date or Provision

Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 16 November 2019, pp.57-66

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kuruluşu

Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 February 2018, pp.117-124

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Sigorta Hukuku Sempozyumları, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.11-24

Books & Book Chapters

Vasiyetnamenin Yorumuna İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

in: Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Cilt: IV, Miras Hukuku, Prof. Dr. İlkay Engin, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.201-211, 2023

Property Law

On İki Levha, İstanbul, 2020

Kesin Hükümsüzlük, Önsözleşme

in: İstanbul Şerhi, Türk Borçlar Kanunu, Cilt 1 (Madde 1-82), Öz T., Acar F., Gökyayla E., Develioğlu M., , Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.443-530, 2019

Zilyetlik, Mülkiyetin Genel Hükümleri, Taşınır Mülkiyeti, Taşınır Rehni

in: Eşya Hukuku, ., Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.1-114, 2019

Kesin Hükümsüzlük

in: İstanbul Şerhi - Türk Borçlar Kanunu, Serozan, R., Öz, T., Acar, F., Gökyayla, E., Develioğlu, M., Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.109-156, 2018

Taşınır Mülkiyeti

On İki Levha, İstanbul, 2017

Zilyetlik - Taşınır Rehni

in: Eşya Hukuku, -, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.1-95, 2016

Taşınır Rehni

in: Eşya Hukuku, Cilt: II, Rehin Hukuku, -, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.63-142, 2016

Zilyetlik

in: Eşya Hukuku, -, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.1-95, 2014

Haksız Fiiller

in: Borçlar Hukuku, Şen Doğramacı, H., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.56-92, 2013

Vasiyetnamenin Yorumu

Xıı Levha, İstanbul, 2011

Olumsuz Zarar

Beta, İstanbul, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Property

TÜBITAK Yayınları, pp.136-137, 2021

Damage

TÜBITAK Yayınları, pp.431-432, 2021

Metrics

Publication

39

Open Access

1