Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 6th Workshop on Pulmonary Drug Delivery

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 7th European Congress of Pharmacology

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 2. Otofaji Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2015 II. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Çalıştayı: Kanser ve Kanser Kök Hücresi Kontrolü

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2015 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 5th European Workshop on Lipid Mediators

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1