Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

"Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri" ve "Tüzel Kişi Müdürler"in Kanuni Temsilcilerinin Vergisel Sorumluluğu Bağlamında Konumları

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, vol.11, pp.75-90, 2016 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Vergi ve Cezaların Yasallığı İlkesi Açısından Geçici Vergiler

Prof. Dr. Süheyl Donay'a Armağan, pp.114-131, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Recent transfer pricing related developments in Turkey (A. Ülkü Solak ve Metin Abut ile birlikte)

Journal of International Tax, Trust and Corporate Planning, vol.24, pp.71-75, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Yatırımlarında Vergisel Teşvikler ve Kamu Özel Ortaklığı (PPP)Uygulamaları

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.331, pp.150-160, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Unconstitutional Application of Specila Consumption Tax in Turkey

Bloomberg BNA, vol.14, no.1, pp.17-19, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Veraset ve İntikal Vergisi Açısından Örf ve Âdete Göre Verilmesi Mutat Olan Hediyeler

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.51-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Tax Liability of Shareholders and Legal Representatives of Corporations under Turkish Law

TheJournal of International Tax, TrustandCorporate Planning, vol.21, pp.311-318, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Understanding Regulations for Small and Medium Size Enterprises

Doing Bussiness 2014, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tax Planning for Incoming Professional Team Sports Player

Global Sports Law and Taxation Reports-GSLTR, vol.3, pp.46-50, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi Ödevlisinin Hakları

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.197, pp.135-145, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gümrük Vergi Hukuku'nda ve Vergi Yargılaması Hukuku'nda Mücbir Sebepler

Küresel Salgının Vergi ve Kamu Maliyesi Hukukuna Etkileri Sempozyumu (T.C. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Vergi Hakları Kürsüsü), İstanbul, Turkey, 13 November 2021

Anayasal Vergilendirme İlkeleri ve Hukuki Güvenlik İlkesi Çerçevesinde Öngörülebilirlik İlkesi

7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021, pp.29

Anayasa Madde 90 Bakımından İnsan Hakları Sözleşmelerinin Vergi Kanunlarına Etkisi

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultay-2020, Ankara, Turkey, 9 - 12 January 2021, pp.585-590

Vergi Yargılaması

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kabul Edilişinin 35. Yıl Dönümü Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 April 2017, pp.102-112

İdari Yargılamada Sübjektif Dava Açma Ehliyeti ve Yeni Gelişmeler

VEHUP - Vergi Hukuk Platformu I. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 February 2016

Gelir Paylaşımlı (Hasılat Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 15 December 2014, pp.155-166

Vergi Hukukunun Anayasal Temellerinin Kariılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, İstanbul, Turkey, 8 - 09 January 2010, pp.285-305

Kamu - Özel Sektör Ortaklıklarının Hukuki Altyapısı

27. Türkiye Maliye Sempozyumu / Vergi Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması Gereği ve Alternatif Finansman Arayışları, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2012, pp.285-306

Vergi Konulu Özel Sözleşmeler ve Kamu Düzeni

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Konferansı / Genç Akademisyenler / Genç Avukatlar: Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2012, pp.265-285

Vergi Hukukunun Anayasal Temellerinin Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 January 2010, pp.285-306

Muayyen Mal Vasiyetinde Vergisel Sorumluluk

Prof. Dr. Adnan Tezel Günleri: “Vergi Hukuku”, İstanbul, Turkey, 14 - 15 January 2005, pp.131-140

Books & Book Chapters

Turkey

in: Tax Litigation A Global Guide From Practical Law, David Chodikoff, Editor, Thomson Reuters, Londrina, pp.531-549, 2016

Gelir Paylaşımlı (Hasılat Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

in: Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, Doç. Dr. Emrehan İnal, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.155-166, 2015

"Turkey" in: Transfer Pricing & Tax Avoidance

in: Transfer Pricing Tax Avoidance, Chodikoff, David W., Editor, Thomson Reuters, Londrina, pp.501-508, 2014

"Turkey" in: Tax Litigation

in: Tax Litigation Jurisdictional Comparisons, Chodikoff, David W., Editor, Thomson Reuters, Londrina, pp.413-427, 2013

Other Publications