Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1990 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Fen Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Astronomy and Space Sciences, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Novaların Tayfsal ve Fotometrik Analizi: Yeni Bir Sınıflama Metodu Creative Commons License

  Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Astronomi Ve Uzay Bilimleri Programı

 • 1990 Postgraduate

  İki Kataklismik Çift Yıldızın Gözlemsel Özellikleri Hakkında

  Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Astronomi Ve Uzay Bilimleri Programı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Italian

 • A1 Beginner Arabic

 • B2 Upper Intermediate English

 • A1 Beginner German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022MOBBING Konulu Hizmetiçi Eğitim

  Personal Evolution , İstanbul Üniversitesi

 • 2022KAMU ETİĞİ Konulu Hizmetiçi Eğitim

  Personal Evolution , İstanbul Üniversitesi

 • 2021Eğiticinin Eğitimi, Eğitimde Ölçme-Değerlendirme İlkelerine Uygun Sınav Hazırlama Yöntemi

  Measurement and Evaluation , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2021İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi

 • 2020How to Publish your research Globally?

  Personal Evolution , Emerald Publishing

 • 2019Birey ve Aileler için Afet Bilinci

  Personal Evolution , İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 • 2017İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2017Taşınır Mal Yönetmeliği Kursu (Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü)

  Other , İstanbul Üniversitesi

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Sistem OSGB Sistem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

 • 2015Takım Olma Sanatı ve İletişim

  Quality Management , Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK TÜSSİDE)

 • 2010The Bristol Language Centre

  Foreign Language , The Bristol Language Centre

 • 2010Diksiyon Kursu

  Personal Evolution , MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü İstanbul/Fatih/Eminönü Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

 • 2009Biyoistatistik Kursu

  Data Analysis , İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ile Kalp ve Damar Cerrahisi, Sağlık Bilimlerinde İstatistik ve SPSS Uygulamaları