Res. Asst. PhDEsin Bengü CERAN


School of Business, Department of Business Administration

Department of Management Organization


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management of Enterprises

Metrics

Publication

18

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2021

2015 - 2021

Doctorate

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

2012 - 2015

2012 - 2015

Postgraduate

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

2007 - 2012

2007 - 2012

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, İşletme İngilizce, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

A META ANALISIS BASED RESEARCH ON MOBBING IN ORGANIZATIONS AND RELATED VARIABLES Sustainable Development

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2015

2015

Postgraduate

ÇALIŞANLARDA ÖZ YETKİNLİK İNANCI VE YARATICI İŞ DAVRANIŞI: AR-GE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Istanbul University, School Of Business, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Management of Enterprises

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Examples of Social Enterprises in the Context of Turkey and Their Evaluation in Terms of Social Mission

Ceran E. B.

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Scienves Studies, vol.8, no.44, pp.496-502, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2022

2022

A Meta-Analysis Based Research on Workplace Mobbing Behavior

Ceran E. B. , Pınar R. İ.

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.237-281, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

EĞİTİMCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ ALGILARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

YEKE S., CERAN E. B.

International European Journal of Managerial Research, vol.3, no.5, pp.120-129, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN KÂRLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜK ÜRETİCİ FİRMALAR ÖRNEĞİ

Sözüer A., CERAN E. B. , SEMERCİÖZ F.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.115-127, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN BİR ÖN ÇALIŞMA

CERAN E. B.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.46, pp.59-70, 2017 (Scopus) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türkiye'de Sürdürülebilirliğe Akademik Bakış: Sosyal Bilimler İşletme-Ekonomi Alanında Bir Araştırma

Şen Y., Ceran E. B. , Külli B.

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.1141-1152 Creative Commons License

2018

2018

Eğitimcilerin Duygusal Zekâ Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

CERAN E. B. , YEKE S.

2. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.305

Books & Book Chapters

2022

2022

SOSYAL GİRİŞİM

Ceran E. B.

in: MODERN SONRASI YÖNETİM UYGULAMALARI, Ayşe Nihan ARIBAŞ,Ayşegül DÜZGÜN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.29-48, 2022

2022

2022

Kriz Yönetimi ve Stratejik Liderlik

CERAN E. B.

in: Kriz Yönetimi ve Liderlik, DÜZGÜN AYŞEGÜL, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.17-35, 2022

2022

2022

İŞBİRLİKLERİNDE KONTROL VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

CERAN E. B.

in: STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ: KAVRAM, TEORİ ve UYGULAMALAR, SÖNMEZ Rukiye, ÖZER TOPALOĞLU Ebru, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.133-152, 2022

2021

2021

Aile İşletmelerinde İcra ve Yönetim Kurulu Mekanizmaları

Toplu Yaşlıoğlu D., Ceran E. B.

in: AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA VE AİLE ANAYASASI, Osman Yılmaz,Gözde Mert, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.89-101, 2021

Activities in Scientific Journals

2014 - 2019

2014 - 2019

Assistant EditorCongress and Symposium Activities

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

3. Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Attendee

Trabzon-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences

Attendee

Valletta-Malta

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

2.Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

25. Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

13 Araştırma Yöntemleri Semineri

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

1.Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

24. Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2016 - 01 February 2016

01 February 2016 - 01 February 2016

7. Örgüt Kuramı Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2015 - 01 June 2015

01 June 2015 - 01 June 2015

Yönetim ve Organizasyon Yaz Semineri

Attendee

Antalya-Turkey