Res. Asst. PhD Esin Bengü CERAN


School of Business, Department of Business Administration

Department of Management Organization


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management of Enterprises

Education Information

2015 - 2021

2015 - 2021

Doctorate

Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

2012 - 2015

2012 - 2015

Postgraduate

Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration, Turkey

2007 - 2012

2007 - 2012

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, İşletme İngilizce, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

A META ANALISIS BASED RESEARCH ON MOBBING IN ORGANIZATIONS AND RELATED VARIABLES Sustainable Development

Istanbul University, School Of Business, Department of Business Administration

2015

2015

Postgraduate

ÇALIŞANLARDA ÖZ YETKİNLİK İNANCI VE YARATICI İŞ DAVRANIŞI: AR-GE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Istanbul University, School Of Business, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Managerial Experience

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türkiye'de Sürdürülebilirliğe Akademik Bakış: Sosyal Bilimler İşletme-Ekonomi Alanında Bir Araştırma

Şen Y., Ceran E. B., Külli B.

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.1141-1152 Creative Commons License

2018

2018

Eğitimcilerin Duygusal Zekâ Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

CERAN E. B., YEKE S.

2. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.305

Books & Book Chapters

2022

2022

Organizasyonlarda Mobbing ve İlişkili Değişkenler

CERAN E. B.

Kriter Yayın Evi, İstanbul, 2022

2022

2022

SOSYAL GİRİŞİM

Ceran E. B.

in: MODERN SONRASI YÖNETİM UYGULAMALARI, Ayşe Nihan ARIBAŞ,Ayşegül DÜZGÜN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.29-48, 2022

2022

2022

Kriz Yönetimi ve Stratejik Liderlik

CERAN E. B.

in: Kriz Yönetimi ve Liderlik, DÜZGÜN AYŞEGÜL, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.17-35, 2022

2022

2022

İŞBİRLİKLERİNDE KONTROL VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

CERAN E. B.

in: STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ: KAVRAM, TEORİ ve UYGULAMALAR, SÖNMEZ Rukiye, ÖZER TOPALOĞLU Ebru, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.133-152, 2022

2021

2021

Aile İşletmelerinde İcra ve Yönetim Kurulu Mekanizmaları

Toplu Yaşlıoğlu D., Ceran E. B.

in: AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA VE AİLE ANAYASASI, Osman Yılmaz,Gözde Mert, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.89-101, 2021

Activities in Scientific Journals

2014 - 2023

2014 - 2023

İstanbul management journal

Committee Member