General Information

Biography

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2012’de aynı bölümde “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserleri ve Estetiğinde Bergson Felsefesinin İzdüşümleri ve Kurucu Rolü” başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Ardından başladığı doktora eğitimini “Cumhuriyet Türkiyesi'nde (1923-1950) Ulusal Kimlik ve Hafıza İnşası Bağlamında Edebiyat Faaliyetleri” başlıklı teziyle 2017’de bitirdi. Yüksek lisans tezi Dergâh Yayınları tarafından Zaman ve Hafızanın Kıyısında – Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi adıyla kitaplaştırıldı. 2012-2017 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışan Eskin, şu an İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmaktadır. Araştırmalarında edebiyat ve felsefe, edebiyat ve ulusal kanon, edebiyat sosyolojisi, edebiyat ve hafıza gibi alanlara yoğunlaşmaktadır.

Institutional Information

Unit
Faculty of Literature
Department
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Program
Department of Modern Turkish Literature