General Information

Institutional Information: Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Department Of Modern Turkish Literature
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Metrics

Publication

17

Project

1

Thesis Advisory

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2012’de aynı bölümde “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserleri ve Estetiğinde Bergson Felsefesinin İzdüşümleri ve Kurucu Rolü” başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Ardından başladığı doktora eğitimini “Cumhuriyet Türkiyesi'nde (1923-1950) Ulusal Kimlik ve Hafıza İnşası Bağlamında Edebiyat Faaliyetleri” başlıklı teziyle 2017’de bitirdi. Yüksek lisans tezi Dergâh Yayınları tarafından Zaman ve Hafızanın Kıyısında – Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi adıyla kitaplaştırıldı. 2012-2017 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışan Eskin, şu an İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmaktadır. Araştırmalarında edebiyat ve felsefe, edebiyat ve ulusal kanon, edebiyat sosyolojisi, edebiyat ve hafıza gibi alanlara yoğunlaşmaktadır.