General Information

Institutional Information: Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Department Of Modern Turkish Literature
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Metrics

Publication

23

Project

4

Thesis Advisory

14
UN Sustainable Development Goals

Biography

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2012’de aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Ardından başladığı doktorasını 2017’de bitirdi. 2018 yılında Dr. Öğr. Üyesi olarak İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne atandı. 2021-2022 yıllarında the University of North Carolina at Chapel Hill’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Hâlen İstanbul Üniversitesi’ndeki görevine devam etmektedir.

Şerif Eskin’in yüksek lisans tezinin gözden geçirilmiş hâli Dergâh Yayınları tarafından Zaman ve Hafızanın Kıyısında: Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi adıyla kitaplaştırıldı.  İnkılâp Edebiyatı: Türkiye’de Uluslaşma, Kültürel İnşa Seferberliği ve Edebiyat başlıklı kitabı da 2023’te Dergâh Yayınları tarafından basıldı. Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Fransevî’sini Türkiye Bilimler Akademisi’nin Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında yayına hazırlayan Eskin, 2018-2021 yılları arasında Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi’nin (TUDED) editörlüğünü üstlendi. 2023 yılından itibaren Türkiyat Mecmuası’nda alan editörü olarak görev yapmaya başladı. Bunların yanında bazı derleme kitaplara da editör olarak katkı sundu. Yayın aşamasında olan çeşitli makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.