Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ESERİ İZİNSİZ OLARAK UMUMA İLETME SUÇU (THE CRIME OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC WITHOUT PERMISSION)

5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri-Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 September 2019, pp.1324-1340 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Lagutin ve Diğerleri v. Rusya, 24 Nisan 2014, Başvuru No: 6228/09, 19678/07, 52340/08, 7451/09, 19123/09

in: İÇTİHATLARLA İNSAN HAKLARI: YARGIÇ PİNTO DE ALBUQUERQUE'NİN SEÇİLMİŞ ŞERHLERİNİN VE İLGİLİ AİHM KARARLARININ İNCELEMELERİ , Prof. Dr. Paulo Pinto de Albuquerque,Prof. Dr. Adem Sözüer,Doç. Dr. F. Pınar Ölçer,Araş. Gör. Eren Sözüer, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.539-571, 2021

ESERİ İZİNSİZ OLARAK UMUMA İLETME SUÇU (THE CRIME OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC WITHOUT PERMISSION)

in: 5. Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğler – C: I – II, İzzet Özgenç/Cumhur Şahin/Faruk Turhan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1323-1340, 2020 Sustainable Development

REVIEW OF COUNTRY REPORTS (Malaysia, Pakistan)

in: 2. Ceza Hukuku Reformu Kongresi - Ceza Hukuku Yaptırımları Kanunlar ve Uygulama /2nd Criminal Law Reform Congress - Criminal Sanctions The Gap Between Idea and Practice, Sözüer A., Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1061-1064, 2019 Sustainable Development

REVIEW OF COUNTRY REPORTS(Slovenia, Romania, Brazil, Russian Federation)

in: 2. Ceza Hukuku Reformu Kongresi - Ceza Hukuku Yaptırımları Kanunlar ve Uygulama /2nd Criminal Law Reform Congress - Criminal Sanctions The Gap Between Idea and Practice (Cilt II), Sözüer A., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1047-1052, 2019 Sustainable Development

CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORLARININ HAZIRLANMASINA YÖNELİK ŞABLON (Çev: Arş. Gör. Esra DİKMEN)

in: 2. Ceza Hukuku Reformu Kongresi - Ceza Hukuku Yaptırımları Kanunlar ve Uygulama /2nd Criminal Law Reform Congress - Criminal Sanctions The Gap Between Idea and Practice (3 CİLT), Sözüer A., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1423-1442, 2019 Sustainable Development