Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ESERİ İZİNSİZ OLARAK UMUMA İLETME SUÇU (THE CRIME OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC WITHOUT PERMISSION)

5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri-Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2019, ss.1324-1340

Kitap & Kitap Bölümleri

ESERİ İZİNSİZ OLARAK UMUMA İLETME SUÇU (THE CRIME OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC WITHOUT PERMISSION)

5. Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğler – C: I – II, İzzet Özgenç/Cumhur Şahin/Faruk Turhan, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.1323-1340, 2020

REVIEW OF COUNTRY REPORTS (Malaysia, Pakistan)

2. Ceza Hukuku Reformu Kongresi - Ceza Hukuku Yaptırımları Kanunlar ve Uygulama /2nd Criminal Law Reform Congress - Criminal Sanctions The Gap Between Idea and Practice, Sözüer A., Editör, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.1061-1064, 2019

REVIEW OF COUNTRY REPORTS(Slovenia, Romania, Brazil, Russian Federation)

2. Ceza Hukuku Reformu Kongresi - Ceza Hukuku Yaptırımları Kanunlar ve Uygulama /2nd Criminal Law Reform Congress - Criminal Sanctions The Gap Between Idea and Practice (Cilt II), Sözüer A., Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.1047-1052, 2019

CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI ÜLKE RAPORLARININ HAZIRLANMASINA YÖNELİK ŞABLON (Çev: Arş. Gör. Esra DİKMEN)

2. Ceza Hukuku Reformu Kongresi - Ceza Hukuku Yaptırımları Kanunlar ve Uygulama /2nd Criminal Law Reform Congress - Criminal Sanctions The Gap Between Idea and Practice (3 CİLT), Sözüer A., Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.1423-1442, 2019