Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İdari Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi (Esas), Yasin M., Şahin C., Editör, On İki Levha Yayınları, İstanbul, ss.387-420, 2015