Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Çeviribilim Bölümü
Ana Bilim Dalı
Fransızca Mütercim-Tercümanlık Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
eylemalp@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
http://aves.istanbul.edu.tr/3167/
Ofis
401B
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Laleli