Res. Asst. PhDEzel TÜRK


Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

Department of Public Relations


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Public Relations

Metrics

Publication

15

Project

1

Open Access

1

Education Information

2010 - 2016

2010 - 2016

Doctorate

Istanbul University, Communication Faculty, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Istanbul University, Communication Faculty, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

GSM MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ HALKLA İLİŞKİLERİN ÇİFT YÖNLÜ SİMETRİK MODELİNE GÖRE TWITTER ÜZERİNDEN ANALİZİ

Istanbul University, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2009

2009

Postgraduate

Yeni İletişim Teknolojilerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Alanında İşlevselliği Üzerine Bir Çalışma: İstanbulrestaurants Web Sitesi İncelemesi

Istanbul University, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Italian

C1 Advanced

C1 Advanced

English

A2 Elementary

A2 Elementary

Bulgarian

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Public Relations

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

Sanal Basın Odalarının Kullanımı Üzerine Bir Araştrıma: Fortune 500 Türkiye Örneği

TÜRK E.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.50, pp.109-135, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Use of Social Media For Marketing Public Relaitons: A Study on Public Banks of Turkey

Türk E.

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2019, pp.746

2017

2017

A Content Analysis of Facebook Posts by Airlines Companies in Turkey

TÜRK E.

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.20

2016

2016

The Role of Social Media in Crisis Communications for GSM Companies in Turkey

TÜRK E. , GÜÇDEMİR Y.

14th COMMUNICATION IN THE MILLENIUM, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.58

Books & Book Chapters

2021

2021

Digital Perception Management

Mengü M., Türk E.

in: DIGITAL SIEGE, Sevimece Karadoğan Doruk,Seda Mengü,Ebru Ulusoy, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.165-178, 2021

2021

2021

Simetrik İletişim Bağlamında Sosyal Medya Aracılığıyla Gerçekleşen Kurumsal İletişim

Türk E. , Güçdemir Y.

in: KURUMSAL İLETİŞİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR,, Tuğçe Çedikçi Çevik,Deniz Akbulut, Editor, Çözüm Yayınları, İstanbul, pp.67-85, 2021

2020

2020

Sağlık İletişiminde Sağlık Okuryazarlığı ve Sosyal Medyanın Önemi”, Yeni Medyada Güncel Yaklaşımlar

Türk E.

in: Yeni Medyada Güncel Yaklaşımlar, Samet Kavoğlu ve Ali Fikret Aydın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.291-320, 2020

2019

2019

Sosyal Medyada Parasosyal Etkileşim ve Parasosyal İlişki

Güçdemir Y. , Türk E.

in: Don Kişottan Günümüze Toplum ve Medya, Filiz Aydoğan, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.205-220, 2019

2017

2017

Storytelling on Corporate Social Responsibility through Social Media

Türk E.

in: Storytelling in All Aspects, Mengü S.,Aslan P.,Gül Ünlü D., Editor, Peter Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.63-76, 2017