Arş.Gör.Dr.

Ezel TÜRK


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2016

2010 - 2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

GSM MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ HALKLA İLİŞKİLERİN ÇİFT YÖNLÜ SİMETRİK MODELİNE GÖRE TWITTER ÜZERİNDEN ANALİZİ

İstanbul Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2009

2009

Yüksek Lisans

Yeni İletişim Teknolojilerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Alanında İşlevselliği Üzerine Bir Çalışma: İstanbulrestaurants Web Sitesi İncelemesi

İstanbul Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Halkla İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN FACEBOOK’U KURUMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANIMI

TÜRK E.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi, cilt.6, ss.1277-1298, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Sanal Basın Odalarının Kullanımı Üzerine Bir Araştrıma: Fortune 500 Türkiye Örneği

TÜRK E.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.109-135, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Use of Social Media For Marketing Public Relaitons: A Study on Public Banks of Turkey

Türk E.

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2019, ss.746

2017

2017

A Content Analysis of Facebook Posts by Airlines Companies in Turkey

TÜRK E.

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.20

2016

2016

The Role of Social Media in Crisis Communications for GSM Companies in Turkey

TÜRK E. , GÜÇDEMİR Y.

14th COMMUNICATION IN THE MILLENIUM, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.58

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Sağlık İletişiminde Sağlık Okuryazarlığı ve Sosyal Medyanın Önemi”, Yeni Medyada Güncel Yaklaşımlar

Türk E.

Yeni Medyada Güncel Yaklaşımlar, Samet Kavoğlu ve Ali Fikret Aydın, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.291-320, 2020

2019

2019

Sosyal Medyada Parasosyal Etkileşim ve Parasosyal İlişki

Güçdemir Y. , Türk E.

Don Kişottan Günümüze Toplum ve Medya, Filiz Aydoğan, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.205-220, 2019

2017

2017

Storytelling on Corporate Social Responsibility through Social Media

TÜRK E. , GÜL ÜNLÜ D.

Storytelling in All Aspects, Mengü S., Aslan P., Gül Ünlü D., Editör, Peter Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.63-76, 2017