Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Application of the Talwani modeling method to the magnetic data of Sinop and its Surrounding

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.13, ss.241-252, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Traces of Historical earthquakes in the ancient city life at the Mediterranean region

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.13, ss.241-252, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Interpretation of Gravity and Magnetic data with Fourier Spectral Analysis of Çanakkale Strait (Dardanelles)

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.12, ss.99-106, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İznik’in Tarihsel Dönem Deprem Verilerinin İrdelenmesi

YERBİLİMLERİ DERGİSİ, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, cilt.19, ss.141-150, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sparker in lakes; reflection data from Lake İznik

Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.9, ss.195-206, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ege Antik Kentlerinin Coğrafik Konumları ve Depremselliğinin Rolü

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeofizik Bülteni, cilt.38, ss.66-73, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Anadolu Kıyılarının Tarihsel Dönem Deprem Etkinliği

Deprem Araştırma Bülteni,, cilt.76, ss.63-87, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Plio-Quaternary Evolution of the Enez Delta, NE Aegean Sea

Turkish Journal of Marine Sciences,, cilt.4, ss.11-23, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Plio- Quaternary evolution of the Enez Delta, NE Aegean Sea

Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.4, ss.11-28, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seismotectonic aspects of the Marmara Sea.

BULLETIN of the INQUA, cilt.19, ss.24-25, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Denizi Dip Verilerinin Değerlendirilmesi

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.30, ss.163-171, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hilbert Dönüşümünün Marmara Denizi Gravite Verilerine Uygulanması

BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.11, ss.35-40, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Denizlerde Gravite ve Manyetik Çalışmalar

BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.9, ss.137-144, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Depremlerin Düşündürdükleri

Çevre Koruma, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Yayını, Bilim ve Aktüalite Dergisi, cilt.5, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Basınında Deprem

BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enst., cilt.9, ss.35-40, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geological Evolution of the Marmara Sea Floor.

BULLETIN of the INQUA, cilt.15, ss.18-19, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Denizi Gravite ve Manyetik Verilerinin Fourier Analiziyle Değerlendirilmesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yayını, cilt.5, ss.127-133, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Talwani Yönteminin Marmara Denizi Gravite Verilerine Uygulanması

BÜLTEN İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.8, ss.109-113, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Interpretation of Geophysical Data of the Marmara Sea, Turkey

BULLETIN of the INQUA, cilt.12, ss.37-38, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Denizi ve Çevresinin Deprem Etkinlik Özelliklerine Bir Yaklaşım

BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.6, ss.129-136, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gel-Git Oluşturan Etkenler, Birbirine Oranları ve Gel-Git'in Önemi

BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü,, cilt.4, ss.155-170, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki Boyutlu Asimetrik Üçgen Prizma ve Daykın Manyetik Anomalilerinin Fourier Transformuyla Değerlendirilmesi

BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.4, ss.155-170, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fayların Aktiflik Özellikleri ve Tanımlanmalarında Jeomorfolojinin Katkısı

BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.3, ss.91-103, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

34o-38o N Paralelleri, 27o-37o E Meridyenleri Arasında Kalan Bölgenin Sismotektonik Özelliklerine Bir Yaklaşım

BÜLTEN, İ. Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.2, no.2, ss.135-144, 1985 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Marmaris Körfezi Deniz Çayırları Dağılımın Belirlenmesine Yandan Taramalı Sonar Verisi ile Akustik Yaklaşım

90 YILIN ARDINDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE JEOFİZİĞİN SERÜVENİ, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 May 2017, ss.1

Fatih Camisini Etkileyen Büyük Depremler

5. İnternational Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 June 2015, ss.96

Modelling The Magnetic Data of Eastern Black Sea

European Geosiences union general assembly, Viyana, Avusturya, 12 - 17 April 2015, cilt.1, no.1, ss.1

Examination of Gravity Data of Cyprus

8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Türkiye, 13 - 17 October 2014, ss.168

DOĞANIN LİMANLARA ETKİSİNİN TURİZME YANSIMALARI

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 06 April 2014, ss.1-3

2D Modelling of the Cyprus Gravity Data

The 20TH International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 November 2013, cilt.1, no.1, ss.182-185

Kıbrıs Gravite Verilerinin 2D Modellemesi-2D Modelling of the Cyprus Gravity Data

The 20 International Geophysical Congress&Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 November 2013, ss.10-14

Kazdağı (İda) Jeoarkeolojisine bir Yaklaşım

2. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 1 - 03 May 2013, ss.13-21

Tarihi Süreçte Kıyı Çizgisi Değişimlerine Türkiye’den Örnekler

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, ss.948-954

Akdeniz Bölgesi Turizmine Tarihsel Depremlerin Yansımaları

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.284-291

Tarihi Süreçte Değişen İstanbul Deprem Kültürü

İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.131-132

Aktif Fayların Derecelendirmesi Üzerine Bir Yaklaşım.

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.76

Doğal Afet Turizmine Dünyadan ve Türkiye’den Örneklerle Bir Bakış

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, ss.533-539

Sinop Limanı Yapısal Özelliklerine Bir Yaklaşım

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, ss.947-952

Denizel Çevre Sorunu olarak Tsunami ve Önlemler

IV. Ulusal Sempozyumu, Denizcilik Sorunları, İstanbul, Türkiye, ss.1

Çanakkale Boğazı gravite ve manyetik verilerinin jeolojik ve jeomorfolojik Yorumu.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Prof. Dr. Mehmet Ardos anısına, Çanakkale, Türkiye, ss.247-252

Discussion of Tectonic Regime (Tectonic Structure Factors), Of Biga Peninsula Shelf Area by Using Gravity and Seismic Data

The 18th İnternational Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Türkiye, 1 - 04 October 2008, ss.27

Antik Liman Şehirlerine bir Örnek: Kyzikos

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları, VII Ulusal Kongresi,, Ankara, Türkiye, ss.1

Historical Earthquakes Affecting Urban Life Along the Mediterranean Coast of Turkey

International Earthquake Symposium, Türkiye, 1 - 04 September 2007, ss.31

Examination on the Magnetic Data of Sinop Shelf Area

The 17th İnternational Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Türkiye, ss.22

İznik Gölü Kuvaterner Stratigrafisinin Ön (Sığ Sismik) Değerlendirilmesi

TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2005, ss.118-120

İznik’in Tarihsel Dönem Deprem Verileri ve Paleosismolojisi

Deprem Sempozyumu, Kocaeli 2005,, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 March 2005, ss.1

Tarihi Depremlerin Akdeniz Bölgesi Kent Yaşamındaki İzleri

Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, Coğrafya, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2003, ss.47-55

Ege Antik Kentlerinin Coğrafik Konumları ve Depremselliğinin Rolü

Ulusal Jeofizik Toplantısı 2000, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2000, ss.77-80

Marmara Denizi ile yakın çevresinin Gravite ve Manyetik Verilerine bir Yaklaşım

Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiri Özleri Kitapçığı, Ankara, Türkiye, ss.1

Ege Bölgesi Antik Kentlerinde Jeolojik Yapı ve Deprem İlişkileri

Arkeoloji ve Jeofizik, Workshop, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 1999, ss.1

Çanakkale Boğazı Kanalının Gravite ve Manyetik Yöntemlerle Araştırılması

Türkiye Denizlerinde Jeoloji - Jeofizik Araştırmaları, Workshop – V, Ankara, Türkiye, ss.1

Aşağı Meriç ve Enez Deltalarının Gravite Modellemesi

Deniz Jeolojisi, Türkiye Deniz Araştırmaları, Workshop-IV, İstanbul, Türkiye, ss.1

Geology and Seismicity of Turkey

California State University, Long Beach, Department of Geological Sciences, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 September 1995, ss.1

Marmara Denizi Dip Verilerinin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi, Coğrafya Meslek Haftası, İzmir, Türkiye, 1 - 04 November 1991, ss.1

Marmara Denizi Gravite ve Manyetik Verilerinin Değerlendirilmesi

11. Türkiye Jeofizik Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 1989, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

The Marmara Sea, Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance.

Giravite and Magnetic Structures, Bayram Öztürk, Namık Çağatay, Editör, Tüdav, İstanbul, ss.243-255, 2016

Marmara Denizi’nin Jeolojik Oşinografisi Kitabı,

Marmara Denizi Gravite ve Manyetik Özellikleri, Doğan E., Kurter A., Editör, Umur Reklamcılık Ve Matbaacılık Tic. Ve San., İstanbul, ss.79-112, 2000

Diğer Yayınlar