Araştırma Alanları

 • Yaşam Bilimleri

 • Bitki Biyolojisi

 • Bitki Anatomisi

 • Bitki Doku Kültürü

 • Bitki Fizyolojisi

 • Bitki Histolojisi ve Sitolojisi

 • Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi

 • Biyokimya

 • Bitki Biyokimyası

 • Biyokimyasal Toksikoloji

 • Moleküler Biyokimya

 • Biyoteknoloji

 • Bitki Biyoteknolojisi

 • Temel Bilimler