Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA TANIK DELİLİNDEN VAZGEÇME

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.221-248, 2020 (National Refreed University Journal)

Tebligat Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LXXIV, no.1, pp.389-396, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021, pp.132 Creative Commons License

Tüketici ve Asliye Ticaret Mahkemeleri Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu

TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Seminerleri-2, Kocaeli, Turkey, 27 May 2016, pp.69-81

Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Programı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 March - 16 April 2011, pp.143-151

Books & Book Chapters

Medenî Usûl Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2021