Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Anatolia between the 13th and the 12th Century B.C.E

  Katılımcı

  Turin, İtalya

 • 2017 Technai e artes: Sapere e saper fare nel Mediterraneo classico e preclassico

  Katılımcı

  Pavia, İtalya

Burslar

 • 2018 - 2018 Erasmus Traineeship/"Das Corpus der hethitischen Festrituale: staatliche Verwaltung des Kultwesens im spätbronzezeitlichen Anatolien (HFR)" Projesi-Stajyer

  Üniversite

 • 2014 - 2017 Borsa di studio-Doktora Bursu

  Üniversite

 • 2014 - 2014 Hitit Kralı II. Murşili'nin Dil Felci Metninin (CTH 486) Filolojik ve Sosyo-Kültürel Değerlendirilmesi-İÜ BAP Tez Projesi

  Üniversite

 • 2012 - 2013 Hittite Historical Atlas (HHA): Uluslararası ve İnterdisipliner Hitit Tarih Atlası Projesi

  TÜBİTAK