Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Taşıma Hukukuna İlişkin Güncel Bazı Kararların Değerlendirilmesi

Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 October 2018 - 12 October 2019, vol.1, pp.233-250

Anonim Şirketlerde Kâr Payının Ödenmesine Mahkemece Karar Verilip Verilemeyeceği Meselesi

Yürürlüğünün 5. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 October 2017, vol.1, pp.115-127

Önemli Nitelikteki İşlemler

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi, İstanbul, Turkey, 08 February 2017, vol.1, pp.237-247

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı ve Kaydileştirilmesi

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi, İstanbul, Turkey, 24 February 2016, vol.1, pp.123-139

Books & Book Chapters

Anonim ve Limited Şirketlerde Organsızlık (Kilitlenme)

in: YÜRÜRLÜĞÜNÜN 10. YILINDA VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK TİCARET KANUNU SEMPOZYUMU -VI- (TEBLİĞLER -TARTIŞMALAR) 11 KASIM 2022, Abuzer Kendigelen,Esra Teymen,Kardelen Yiğitbaşı, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.251-279, 2023

Sürdürülebilirlik ve Şirketler Hukuku

in: Ticaret Hukukunun Güncel Meseleleri 2022 - II. Ticaret Hukuku Kongresi, Mehmet bahtiyar,Mete Tevetoğlu,Betül Aktaş Ertan,Mehmet F. Şua,Tülay Gökdemir Tamer,Hakan Tokbaş, Editor, Aristo Yayınevi, İstanbul, pp.123-133, 2022

Limited Şirket Müdürünün Azli

in: Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu - IV - (Tebliğler - Tartışmalar) 23 Ekim 2020, Arslan Kaya,M. Fatih Arıcı,F.Pelin Tokcan Ercan,Numan Sabit Sönmez,Müge Evlek,Mahmut Arif Koçak, Editor, On İki Levha , İstanbul, pp.173-191, 2021

Tek Kişi Ortaklığı

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, istanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.270-280, 2020

Piyasa Bozucu İşlemler

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.590-605, 2020

Collective Investment Undertakings (Fund Management)

in: Approximation of Turkish Law with European Union Law-Private Law, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.475-501, 2020

Finansal Araç Piyasaları

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk, Arslan Kaya,Baki İlkya Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.340-354, 2020

İzahname

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk, Arslan Kaya,Baki İlkay Engin,Ali Paslı,Şehriban İpek Aşıkoğlu,Elif Oğuz, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.354-369, 2020

TK m. 530 Hükmüne Dayalı Olarak Açılan Fesih Davasında, Davacı Pay Sahibinin Çıkarılmasına Karar Verilip Verilemeyeceği – Davanın, TK m. 531 Hükmü Uyarınca Karara Bağlanmasının Mümkün Olup Olmadığı

in: Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç'a Armağan, Tekin Memiş,Bahar Şimşek,Özge Selin Şener, Editor, On iki Levha, İstanbul, pp.135-146, 2020

Consumer Protection in Turkish Commercial Code, Liability of Media/Communication Institutions in respect to Unfair Competition,

in: 15. Türkiye-İsviçre Hukuk Günleri (15th Turkish-Swiss Jurist Days), Tüketicinin Korunması ve Telekomünikasyon, Sözüer, A., Editor, İstanbul Arşivi, İstanbul, pp.53-60, 2017

Turkish Company Law

Onikilevha , İstanbul, 2016

Ticaret Hukuku Bibliyografyası

Banka Ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2014

Sigorta Hukuku Mevzuatı

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014

Tek Kişi Ortaklığı

Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012

Metrics

Publication

24

Project

1

Thesis Advisory

12