Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

"Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler"

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, pp.171-176, 2005 (SCI-Expanded)

"Liderin Duygusal Zekalı Örgütlerin İnşasındaki Rolü"

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, pp.173-176, 2005 (SCI-Expanded)

"Reklamlarda Kanıtlama ve İkna Söylemi"

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.20, pp.261-269, 2004 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Kriz Yönetimi Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Global Media Journal—Turkish Edition, vol.11, no.21, pp.234-250, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

An Investigation on the Relations of 500 Largest Industrial Organizations of Turkey with The Media

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.49, pp.1-13, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The Identity of Public Relations Education: AnAssessment On Communication Faculties In Turkey And In Baltic Countries

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.47, pp.1-17, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Hastanelerde Konumlandırılan Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Karar Alma Sürecindeki İşlevi ve Faaliyet Alanlarının Teorik Açıdan Değerlendirilmesi”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi & Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, pp.353-377

“Türkiye'de Bütünleşik Kurumsal İletişim Yönetiminin Konumlandırılmasının Teorik ve Uygulamalı Açıdan Değerlendirilmesi: EFQM 2008 Ödüllü Kurumlara Yönelik Bir İnceleme”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi & Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, pp.228-239

"Orta Çocukluk ve Ergenliğin İlk Döneminde Televizyonun Çocukların Bilişsel ve Sosyal Gelişimine Etkisi: 'Acemi Cadı' Dizisi"

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2007, pp.473-488

“Kurumsal Vatandaşlığın Oluşumunda Duygusal Zekânın İşlevi

Uluslararası Duygusal Zekâ ve İletişim Sempozyumu: Profesyonel Yaşamda Mükemmellik Vizyonu, İzmir, Turkey, 7 - 09 May 2007, pp.827-837

“Çocukların Ahlaki Gelişimleri Üzerinde Reklamların Etkisi”

2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: İletişimin Çocuğa Etkisi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 April 2005, pp.433-448

“The Significance of Ethical Leadership Vision for Enabling Public Relations Activities to Reach an Ethical Level”,

2nd International Symposium Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, İstanbul, Turkey, 17 - 19 March 2004, pp.771-788

Books & Book Chapters

İmaj Yönetimi

Der Yayınları, İstanbul, 2022

Kültürlerarası İletişim ve Halkla İlişkiler

in: Halkla İlişkiler, Seda Mengü, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.64-91, 2022

Stratejik Karar Alma Fonksiyonunun Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolleriyle İlişkisi

in: Halkla İlişkiler, Seda Mengü, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.92-118, 2022

Kurumsal İtibarın Yönetilmesinde Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolü

in: Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma, Koçer S., Editor, Der'in Yayınları, İstanbul, pp.1-23, 2015

"Etkili İletişim Becerilerinin, Kurumsal İletişimde, Çalışan Başarısı Üzerindeki Rolü: Motivasyon ve Empati"

in: Halkla İlişkilerin İletişim Öznesi Empati, Ertürk Y., Editor, Der'in Yayınları, İstanbul, pp.83-90, 2010

"Empatik İletişim ve Etik Uygulamaların Kurumsal Performans üzerine Etkisi"

in: Halkla İlişkilerin İletişim Öznesi Empati, Ertürk, Y., Editor, Der'in Yayınları, İstanbul, pp.91-113, 2010

"Halkla İlişkilerin Temel Amaçları, Faaliyet Alanları ve İlkeleri ile Emniyet Teşkilatındaki İşleyişine İlişkin Genel Bir Bakış"

in: Polis ve Halkla İlişkiler, Ertürk Y., Editor, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, pp.21-35, 2010